Direct naar content

Stichting de Nationale DenkTank

Doelstellingen

  • Talentvolle mensen die aan het begin van hun carrière staan inspireren en interesseren voor een specifiek maatschappelijk thema of vakgebied, en tools bieden voor het maken van maatschappelijke impact 
  • Reuring creëren en opinie maken rondom specifieke maatschappelijke thema’s. Dialoog stimuleren en agenderend te werk gaan, een podium creëren voor DenkTankers en alumni om zich te laten horen 
  • Aanjagen van maatschappelijke innovatie door oplossingen, beleidsvoorstellen en startups, die voortkomen uit de grote jaarlijkse DenkTank én mini-DenkTanks te implementeren 

Bestuur

De Nationale DenkTank is een stichting en werkt met een one-tier model. De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen een niet-bovenmatige vacatievergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.  

Het bestuur bestaat uit: 

Ondersteuning door PC Consultants

We maken gebruik van SalesForce

We maken gebruik van Canva Pro

01 00