Direct naar content

Meerstemmigheid
 
 

De Nationale DenkTank is een onafhankelijke stichting en kent geen politieke kleur. Wij geloven dat, om tot oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken, alle belanghebbenden omtrent een bepaald vraagstuk betrokken moeten worden. Daarom is meerstemmigheid een belangrijke kernwaarde van de Nationale DenkTank. Deze passen we toe op het sluiten van partnerschappen, de selectie van onze DenkTankers, de ontwikkeling van ons programma en onze communicatieaanpak. 

Partnerschappen

De Nationale DenkTank sluit partnerschappen met partijen uit het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap, het onderwijs en het maatschappelijk middenveld. Deze partijen ondersteunen met hun expertise, netwerk en financiële middelen de impactdoelstellingen van de Nationale DenkTank. Bij het sluiten van partnerschappen hanteren we de volgende richtlijnen: 

 • Partners van de Nationale DenkTank durven te veranderen en omarmen innovatie; 
 • Partners zetten de DenkTankers in de lead, niet zichzelf. De onafhankelijke positie van onze talenten leggen we dan ook formeel vast;  
 • Partnerschappen zijn altijd inhoudelijk van aard;
 • Alle perspectieven zitten gelijkwaardig aan tafel om tot meerstemmigheid te komen. 

DenkTankers 

Uitsluiting en polarisatie staan positieve maatschappelijke vooruitgang in de weg. Daarom werven we een diverse groep talenten voor de DenkTank met een verschillende opleidingsachtergronden (mbo, hbo, wo), culturele achtergronden en genders. Wij investeren in de changemakers van de toekomst: jongeren die zich consequent inzetten voor positieve maatschappelijke vooruitgang en in staat zijn bruggen te bouwen. En, door met een diverse groep talenten te werken, zijn de oplossingen die voortkomen uit de DenkTank van betekenis voor een grotere en bredere doelgroep.  

Programma 

Het programma van de DenkTank ontwikkelen we samen met onze programmapartners: McKinsey, Metabolic, IJsfontein, AEF, Issuemakers en Motivaction. Zij dragen vanuit hun vakgebied bij met hun expertise, kennis en netwerk. Samen met ons begeleiden zij de DenkTankers en dragen zorg voor de kwaliteit van het programma. Deze diverse groep aan programmapartners brengt tevens een divers aanbod van methodes met zich mee waaronder: Theory of Change, Problem Solve en Design Thinking. Gedurende het programma vinden er meerdere co-creatie sessies plaats met experts, kennispartners, themapartners en alumni van de Nationale DenkTank 

Communicatie 

Onze richtlijnen voor communicatie zijn:  

 • In communicatie uitingen spreken we over een branche en/of een groep aan organisaties. We richten ons in externe communicatie nooit op individuele organisaties of personen; 
 • We nodigen altijd alle betrokken partijen uit om deel te nemen aan het debat. Bij verschil van inzicht en/of conflicterende belangen nodigen we partners uit om gezamenlijk en vanuit gelijkwaardigheid het gesprek (in openbaarheid) te voeren;
 • Het team van de Nationale DenkTank, alumni en de DenkTankers zijn onafhankelijk in hun communicatie uitingen; 
 • De communicatie naar buiten mag scherp zijn, maar is altijd verbindend en oplossingsgericht;  
 • Een mening wordt altijd gebaseerd op feiten en hiermee onderbouwd; 
 • Partners worden tijdig en actief geïnformeerd, en in de gelegenheid gesteld zich voor te bereiden op een debat of gesprek; 
 • Relevante persberichten, analyses en opiniestukken worden tijdig voorgelegd aan partners zodat deze op feitelijke onjuistheden kunnen worden gecheckt.