Direct naar content

Hoe frisse ideeën de maatschappij in beweging krijgen

De DenkTank richt zich steeds op een specifiek probleem dat meer aandacht verdient en waar we ons brede netwerk structureel voor kunnen inzetten. Zo ligt de komende drie jaar onze focus op de circulaire maatschappij. Om versnelling te bewerkstelligen initiëren we start-ups, komen we met beleidsvoorstellen waar de politiek mee verder kan en creëren we reuring in het maatschappelijk debat.

Impact door de oplossingen

Impact

De Nationale DenkTank maakt op verschillende manieren maatschappelijke impact. Zo zorgen allereerst de analyses en oplossingen van de jaarlijkse DenkTank en van de mini-DenkTanks voor veel belangstelling in de media, en wakkeren ze het publieke debat aan.

Video poster

Onze stem in het maatschappelijke debat