Direct naar content

Stichting fonds de Nationale DenkTank

Doelstellingen

Stichting Fonds de Nationale DenkTank wil bijdragen aan het mogelijk maken van de jaarlijkse Nationale DenkTank en de impact van oplossingen en het netwerk versterken. Fonds Nationale DenkTank wil met giften van donateurs, de ‘vrienden’ van de DenkTank, continuïteit, groei en onafhankelijkheid van de Nationale DenkTank voor de lange termijn waarborgen. 

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door 2 bestuursleden van stichting de Nationale DenkTank. De bestuursleden zijn onbezoldigd. 

Beleidsplan

Stichting Fonds de Nationale DenkTank is een slapende stichting en heeft daarom geen actief beleidsplan.