Direct naar content

Natuurinclusief Bouwen op de Kaart

Een van de oplossingen van de DenkTank 2022 over Biodiversiteit is Natuurinclusief Bouwen op de Kaart. Merel en Thijn willen daarmee de overheid activeren om een centrale rol te gaan spelen door middel van een beleidsvoorstel dat breed gedragen wordt door de bouwsector en gemeenten, rekening houdend met plant- en diersoorten.

Inmiddels mogen Merel en Thijn meewerken aan de biodiversiteitsplanner van het RIVM, in opdracht van de minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal en gefinancierd door het ministerie van LNV. Zij gaan zich specifiek bezighouden met de communicatiestrategie van de biodiversiteitsplanner. Het gehele team wordt getrokken door Deltaplan Biodiversiteit, en er is 20.000 euro beschikbaar voor Merel & Thijn om hier de komende 4 jaar aan mee te werken. Inmiddels is er een kick-off meeting geweest van het consortium.