Direct naar content

Saskia Selen

Over Saskia

Saskia studeerde Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Die achtergrond neemt zij nog altijd mee in de wijze waarop zij naar de maatschappij kijkt: “Ik ben ervan overtuigd dat je door redeneren én handelen – en hierin constant te zoeken naar het midden – positieve verandering tot stand kan brengen.” De rode draad door haar carrière is het aanjagen van maatschappelijke innovatie. Zo initieerde ze als directeur van Diversion meerdere succesvolle programma’s, waaronder MoneyWays: een landelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, bedrijven, fondsen en scholen om armoede- en schuldenproblematiek aan te pakken. Bij het ROC van Amsterdam werkte ze aan het opzetten van verschillende privaat-publieke samenwerkingsverbanden. Daarnaast heeft Saskia als zakelijk adviseur en directeur in de kunst- en cultuursector verschillende organisaties geleid.

 

Waarom de Nationale DenkTank?

“Ik geloof dat in deze tijd, waarin maatschappelijke vraagstukken tot felle discussies en zelfs polarisatie leiden, het werk van de DenkTank onmisbaar is. Sterker nog: de Nationale DenkTank kan voor balans zorgen in het onevenwichtige maatschappelijke debat. Ik vind het fantastisch om hier samen met de organisatie, het bestuur, alumni, partners en de rest van het netwerk van de DenkTank vorm en inhoud aan te geven.”