DenkTank 2017

Iedereen perspectief op werk

Themapartners 2017 gezocht!

‘Iedereen perspectief op werk’ is het thema waar de Nationale DenkTank in 2017 mee aan de slag gaat. Dit thema vraagt om kritisch onderzoek, keuzes, discussie en slimme oplossingen voor onze veranderende arbeidsmarkt. ‘Met dit thema zit de politiek in een spagaat’, aldus Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Er zijn te weinig vacatures voor alle werkzoekenden en sturende prikkels vanuit de overheid om meer mensen aan het werk te krijgen werken niet altijd even goed uit. Een omslag in het denken over de waarde van arbeid is nodig.’ Zo is hij voorstander van een basisinkomen voor iedereen, om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk beter te kunnen faciliteren. Ook stelt hij dat we af moeten van het systeem van sancties en het eindeloos laten solliciteren van werklozen. Het gedachtengoed van collectiviteit zou weer een vaste waarde moeten zijn in onze maatschappij. Lees het hele interview hier.

Samen met haar themapartners formuleert de Nationale DenkTank een onderzoeksopdracht en deelvragen. Om alvast een voorschot te nemen: Kunnen we het mogelijk maken voor werknemers zonder doorgroeiperspectief om een aantrekkelijke transitie te maken naar een andere carrière? Wat is er nodig voor een cultuuromslag in Nederland waardoor het creëren van arbeidsplaatsen tot de kern van maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat behoren? Hoe verbeteren we het perspectief op werk voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een chronische aandoening? Hoe helpen we laaggeschoolden aan meer werkzekerheid door bijvoorbeeld creatieve combinaties van banen te organiseren? Hoe komen we tot nieuwe arrangementen die werknemers gaan helpen sneller te bewegen ‘van werk naar werk’? Kunnen we het mogelijk maken voor werknemers zonder doorgroeiperspectief om een aantrekkelijke transitie te maken naar een andere carrière? Voor nu hanteren we de volgende voorlopige onderzoeksvraag:

Hoe kunnen we de kansen die de arbeidsmarkt van de toekomst biedt zo stimuleren en benutten dat iedereen in Nederland perspectief heeft op werk en een bijdrage kan leveren aan onze samenleving?

De Nationale DenkTank betrekt naast ruim twintig structurele partners jaarlijks maximaal vijf themapartners. Voor 2017 is de Nationale DenkTank nog op zoek naar een aantal themapartners die affiniteit hebben met het thema ‘Iedereen perspectief op werk’ en gedurende het hele traject actief betrokken willen zijn; van het mede bepalen van de onderzoeksopdracht en deelvragen, tot en met het implementeren van oplossingen en ideeën.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen  met Suzanne IJsselmuiden via s.ijsselmuiden@nationale-denktank.nl of 06 33 08 76 37.