DenkTank 2017

Iedereen perspectief op werk

‘Iedereen perspectief op werk’ is het thema waar de Nationale DenkTank in 2017 mee aan de slag gaat. Dit thema vraagt om kritisch onderzoek, keuzes, discussies en slimme oplossingen voor onze veranderende arbeidsmarkt. ‘Met dit thema zit de politiek in een spagaat’, aldus Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Er zijn te weinig vacatures voor alle werkzoekenden en sturende prikkels vanuit de overheid om meer mensen aan het werk te krijgen werken niet altijd even goed. Een omslag in het denken over de waarde van arbeid is nodig.’ Lees het hele interview hier.

Bij het Nederland van morgen hoort een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen aan mee kan doen. Op dit moment doet echter nog lang niet iedereen mee. Er zijn een aantal groepen die het lastiger op de arbeidsmarkt hebben dan andere. Ondanks de verschillende bestaande regelingen en vaak goede wil van werkgevers komen mensen met een chronische aandoening beduidend moeilijker aan een baan. En 50-plussers vinden na verlies van een baan dikwijls niet eenvoudig nieuw werk. Ook voor migranten en laaggeletterden is het lastiger om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Hoe verbeteren we het perspectief op werk voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt?

We werken ondertussen langer door, in meer verschillende banen. De afgelopen 10 jaar is het aantal flexwerkers substantieel toegenomen (van 27% naar 38%). Sociale zekerheden zijn verbonden aan (vaste) contracten en uitkeringen en groeien onvoldoende mee om tegemoet te komen aan deze veranderende arbeidsmarkt. Hoe kunnen we sociale zekerheden beter toegankelijk maken voor mensen met flexibele banen? Werkgevers vragen om een dynamische en open arbeidsmarkt, maar tegelijkertijd zitten er cruciale knelpunten in wet- en regelgeving, cao’s en sectorgebonden opleidingsbudgetten die constructieve mobiliteit belemmeren. Hoe komen we tot nieuwe arrangementen die werknemers helpen beter te bewegen ‘van werk naar werk’?

Een meer ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt is eveneens nodig om beter in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt. Werkgevers investeren enerzijds in MVO-beleid, tegelijkertijd echter wordt  arbeid nog steeds beschouwd als een efficiënte productiefactor. Een cultuuromslag is nodig om arbeid en het creëren van arbeidsplaatsen opnieuw te (her)waarderen. En hoe kun je als werkgever banen creëren en gebruik maken van de infrastructuur in de regio? Vanuit deze en andere vragen komen we tot de volgende voorlopige onderzoeksvraag:

‘Hoe kunnen we de kansen die de arbeidsmarkt van de toekomst biedt zo stimuleren en benutten dat iedereen in Nederland perspectief heeft op werk en een bijdrage kan leveren aan onze samenleving?’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne IJsselmuiden via s.ijsselmuiden@nationale-denktank.nl of 06 33 08 76 37.