Direct naar content

Oplossingen van NDT’23: een update

Loopbaan Lola
– Hebben werkruimte in Delft en gaan een pilot uitvoeren bij een RMT (regionaal mobiliteitsteam) in het noorden vh land.
– Worden genoemd in de brief seniorenkansenvisie van Van Gennip, zie link bij Basispensioen en een uitgebreid artikel in de Loopbaanvisie.
– Zijn bezig met het aanvragen van funding, waaronder bij het SZW.
– Zitten in de laatste ronde van een prijsvraag.
– Voor de nieuwe editie van LoopbaanVisie zijn ze geïnterviewd door Martin Reekers over de ontwikkeling van Lola.

Mantelzorg & jij
Voeren een pilot uit bij een huisartsenpraktijk & mogen daarnaast gefinancierd een project uitvoeren bij Zilveren Kruis/Achmea om onder hun werknemers het zijn van mantelzorger onder de aandacht te brengen. MinVWS wilt ook in gesprek. Daarnaast wil Valtes, die een AI app maken over mantelzorg samenwerken & staat er een podcast in de planning over Mantelzorg & Jij.

* Pilot loopt bij de huisartsenpraktijk in Akersloot. Zorgverleners vinden de sleutelhangers fijn om mee te geven aan naasten. En conversie website 10x pd. Contact met mantelzorgers- en consulent nav de pilot. Als fijn ervaren dat er ondersteuning is * Ook bij Zilveren Kruis. Half april meeting gehad voor pilot einde jaar onder werknemers en leidinggevenden. Stukje bewustwording vooral interessant, USP. * Gesprek met VWS gehad om mee samen te werken. * VWS kijkt naar mogelijkheden. Gaat goed, soms motivatie weg, omdat er geen financiele vooruitzichten zijn.* Eindhoven Engine aanvraag ingediend en activiteiten Mantelzorg&mij daarin meegenomen. Nu aan het kijken naar de exacte rol. NU: aan het kijken wat de vervolgstap zou kunnen zijn. Bv samenwerking, omdat zij zelf de online bouwskills niet hebben maar als USP bewustwording hebt. Zij willen bewustwording creëren en doorpakken.

Ontspulknul & Ontspuldag
-Hebben pilots gedraaid en nu serieus aan de slag als stichting.
-Hebben 1e pilot uitgevoerd in De Pijp in Amsterdam, zijn daarnaast in gesprek met de gemeentes Utrecht, Voorschoten en Rotterdam. En in gesprek voor mogelijke samenwerking met Nationaal Ouderenfonds & Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligers.
-Eerste ontspuldag had 120 deelnemers. Recentelijk de derde ontspuldag georganiseerd en vier nieuwe aangekondigd.

Buurtwortels
Er staan drie pilots gepland, Siri kijkt naar de vormgeving/invulling hiervan. Dit doet zij ism het Ouderenfonds.
Gaat twee pilots uitvoeren met Woonzorg, en krijgt per pilot voor 40u betaald. 1 pilot zal in Amersfoort zijn, de ander in Heerlen. Daarnaast gaat Siri binnenkort spreken met vertegenwoordigers van de wijk AMBY in Maastricht om daar ook buurtwortels uit te voeren.

Basispensioen
– Gaan een rondetafelgesprek organiseren met oa SZW, UWV & SVB & Dienst Toeslagen. Is afgerond in een rondetafelgesprek en wordt door SZW meegenomen in verdere gesprekken
– Hebben een rondetafelgesprek eind februari in de Blauwe Zaal, hierbij zal de doelstelling zijn om belanghebbenden warm te maken over het idee, de problemen die erachter liggen en ook vooral zorgen dat een andere partij eigenaarschap gaat voelen om het over te nemen. Worden daarnaast genoemd in de brief seniorenkansenvisie van Van Gennip, zie link:
https://open.overheid.nl/documenten/887478b2-c7b0-4d35-b06b-5d24c7a86a12/file

IntimiTijd
Probeert de oplossing onder te brengen bij stichting Open Mind. Deze oplossing stopt ermee
Annemiek heeft zowel gesprekken bij de Van den Ende Foundation (voor financiering) als Stichting Open Mind (om daar het idee onder te brengen)

De Gouden Stempel
– Worden genoemd in de brief seniorenkansenvisie van Van Gennip, zie link bj Basispensioen
– Pilots gedraaid bij Jumbo, Transvision en nog een partij. Eind april bepalen zij wat hun doelstellingen zijn voor de toekomst, maw: hoe gaan ze om met de uitkomsten van de pilots, komt er een website, hoe zetten ze zichzelf in als consultant, etc.