Wat doet de Nationale DenkTank?

Stichting de Nationale DenkTank is opgericht om een brug te slaan tussen de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven – met als doel de Nederlandse samenleving met vernieuwende ideeën vooruit te helpen. Daarom gaan elk jaar twintig jonge deelnemers met verschillende studieachtergronden een maatschappelijk probleem te lijf in een Nationale DenkTank.

Het eindrapport van de Nationale DenkTank ’22 ‘Biodiversiteit als Prioriteit’ bekijken?

De onderzoeksvraag en de resultaten uit de analysefase vormen de basis voor de 10 oplossingen die in het eindrapport staan. Met elke oplossing wil de Nationale DenkTank 2022 bijdragen aan het behoud en herstel van biodiversiteit in Nederland.

Bij alle oplossingen geldt dat het verbeteren van biodiversiteit alleen kan plaatsvinden als alle betrokken partijen zich hiervoor inzetten. De Nationale DenkTank 2022 richt zich daarom tot burgers, bedrijven in de bouw- en voedselsector en overheden.

We willen de inhoud van het rapport voor iedereen toegankelijk maken. De teksten uit het rapport zijn terug te vinden op deze website. Mocht u gebruik maken van een schermlezer en tegen problemen aanlopen, laat het ons dan alstublieft weten door te bellen op 020 244 0168 of door een mail te sturen naar info@nationale-denktank.nl.

Terugblik op NDT’21

De Nationale DenkTank 2021 richtte zich op de (dalende) kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland. Van augustus t/m december 2021 zetten twintig jonge denkers met verschillende (studie)achtergronden, samen met het onderwijsveld, hun tanden in de grootste problemen. Op 14 december 2021 presenteerden ze hun 6 oplossingen en visie voor ‘Onderwijsheid’ in Nederland; zo’n 360 mensen schoven online aan.

Terugblik op NDT’20

De Nationale DenkTank 2020 ging aan de slag met de onderzoeksvraag: ‘Hoe verhogen we welzijn, welvaart en regie voor middengroepen, in stad en regio, nu en later?’ Twintig getalenteerde deelnemers en elf expertdeelnemers doken van augustus t/m december 2020 in dit actuele vraagstuk. Zij presenteerden op 15 december 2020 tijdens de digitale Eindpresentatie hun acht oplossingen en visie om de positie van de middengroep te verbeteren.

De maatschappelijke impact van de Nationale DenkTank

Op zoek naar onderwijsheid

De Nationale DenkTank 2021 richtte zich op de (dalende) kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland. Van augustus t/m december 2021 zetten twintig jonge denkers met verschillende (studie)achtergronden, samen met het onderwijsveld, hun tanden in de grootste problemen. Op 14 december 2021 presenteerden ze hun 6 oplossingen en visie voor ‘Onderwijsheid’ in Nederland; zo’n 360 mensen schoven online aan.

Het midden weer centraal

De Nationale DenkTank 2020 ging aan de slag met de onderzoeksvraag: ‘Hoe verhogen we welzijn, welvaart en regie voor middengroepen, in stad en regio, nu en later?’ Twintig jonge denkers en elf expertdeelnemers doken van augustus t/m december 2020 in dit actuele vraagstuk. Zij presenteerden op 15 december 2020 tijdens de digitale Eindpresentatie hun acht oplossingen en visie om de positie van de middengroep te verbeteren.

Optimaal Digitaal

De Nationale DenkTank 2019 is gedoken in het vraagstuk “hoe realiseren we een digitale samenleving die gezond, weerbaar, eerlijk en inclusief is?” Twintig jonge denkers doken de afgelopen vier maanden in onze digitale toekomst. Vragen als ‘hoe moeten we omgaan met de bedreigingen voor online privacy?’ en ‘wat is het effect van digitalisering op onze mentale gezondheid?’ kwamen voorbij. Alle inzichten resulteren in één visie en tien concrete initiatieven.

Circulaire Economie

De ambitie van de Rijksoverheid is om de Nederlandse economie volledig circulair te laten zijn in 2050. De Nationale DenkTank 2018 zette zich in om deze transitie succesvol te helpen vormgeven. De onderzoeksvraag voor de Nationale DenkTank 2018 was: ‘Hoe versnellen we de transitie naar een circulaire metropool?’

Perspectief op Werk

De Nationale DenkTank 2017 ging aan de slag met het thema Iedereen Perspectief op Werk. De onderzoeksvraag was: "Hoe kunnen we de kansen die de arbeidsmarkt van de toekomst biedt zo stimuleren en benutten dat iedereen in Nederland perspectief heeft op werk en een bijdrage kan leveren aan onze samenleving?"

DoneerJeNetwerk

DoneerJeNetwerk koppelt een werkzoekend ‘Talent met Afstand’ aan een groep mensen met een netwerk, zoals een afdeling van een bedrijf of een vereniging. DoneerJeNetwerk is ontstaan als één van de oplossingen uit het vraagstuk van de Nationale DenkTank 2017 ‘Iedereen Perspectief op Werk’.

Samen Leren

De Nationale DenkTank 2016 onderzocht het Het Leren van de Toekomst, met als onderzoeksvraag: “Hoe kan het leren in Nederland worden georganiseerd en gefaciliteerd, zodat het talent van de individuele student tot bloei komt en het leren beter aansluit bij de veranderende samenleving en arbeidsmarkt?” Binnen dit thema heeft de Nationale DenkTank zich gericht op het kwalificerend onderwijs en de aansluiting van leren op werken.

Hack Je Les

In 2016 was het thema Samen Leren. De Nationale DenkTank bedacht Hack Je Les. Hack Je Les spoort studenten en docenten aan feedback te geven en samen hun onderwijs te verbeteren. We beginnen met een interventie van één lesuur. In een ‘gehackte’ les stellen we studenten de vraag: “Als jij je opleiding mocht inrichten, hoe zou je dat dan doen?”

Onzeles

In 2015 was het thema van de DenkTank 'Het Leren van de Toekomst'. Eén van de oplossingen van de DenkTank was OnzeLes: een app waarmee leerlingen laagdrempelig en anoniem feedback kunnen geven aan hun docenten over de les. De app is in 2016 gelanceerd en word op diverse scholen gebruikt.

De lerarenbrigade

In 2015 was het thema van de DenkTank 'Het Leren van de Toekomst'. Eén van de oplossingen van de DenkTank was de Lerarenbrigade: een poule van sterke leraren die kunnen worden ingezet op zwakke scholen. In 2017 zal de eerste pilot in Amsterdam worden uitgevoerd.

Babywijzer

In 2015 was het thema van de DenkTank 'Het Leren van de Toekomst'. Eén van de oplossingen van de DenkTank was de Babywijzer: een bewustwordingscampagne die ouders over hoe ouders de ontwikkeling van hun jonge kind optimaal kunnen ondersteunen (en waarom). Deze campagne wordt momenteel ontwikkeld bij themapartner Bernard van Leer Foundation.

10 jaar DenkTank

Op 9 januari 2015 bestaat Stichting de Nationale DenkTank 10 jaar. Bekijk onze tijdlijn voor een overzicht van wat wij de afgelopen tien jaar hebben bereikt.

Link-workshop

In 2014 was het thema Big Data. De Nationale DenkTank bedacht de Big Data Academy, later omgedoopt tot de LINK-workshop. In maart 2015 vond de eerste pilot plaats, en in september de eerste LINK Summer School.

Pacmed

In 2014 was het thema Big Data. De Nationale DenkTank bedacht Pacmed. Pacmed verwerkt de ervaringen van duizenden huisartsen en helpt zo de huisarts om meer evidence-based zorg te verlenen. Deze oplossing wordt geïmplementeerd.

De advieswinkel

In 2013 was het thema “De zorg voor gezondheid”. De Nationale DenkTank bedacht de Advieswinkel. In het voorjaar van 2015 is door middel van crowdfunding geld ingezameld en is de eerste Advieswinkel geopend in Amsterdam.

Het laatste nieuws

Onze laatste updates ook per e-mail ontvangen?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

07 september 2010

Clueless

31 augustus 2010

Eerste week

18 augustus 2010

DenkTank 2010 van start

16 augustus 2010

Nationale DenkTank officieel gestart

Cookie instellingen

Hieronder kan je kiezen welke cookies je wilt toestaan. Klik op 'Sla instellingen op' om je keuze te bevestigen.