object(WP_Term)#24454 (10) { ["term_id"]=> int(6) ["name"]=> string(4) "2014" ["slug"]=> string(4) "2014" ["term_group"]=> int(0) ["term_taxonomy_id"]=> int(6) ["taxonomy"]=> string(4) "jaar" ["description"]=> string(0) "" ["parent"]=> int(0) ["count"]=> int(47) ["filter"]=> string(3) "raw" }

DenkTank 2014

Big Data In Zicht: 10 oplossingen voor maatschappelijke impact met Big Data

In de analysefase brengt de Nationale DenkTank de belangrijkste knelpunten rondom het thema in kaart

De Samenvatting Analysefase offline lezen?

SAMENVATTING ANALYSEFASE

In 2014 is het thema van de Nationale DenkTank ‘Big Data’. In augustus 2014 is een groep van 23 studenten, pas afgestudeerden en promovendi met uiteenlopende achtergronden aan de slag gegaan met de vraag hoe we Big Data kunnen inzetten om Nederland mobieler, gezonder en socialer te maken.

De Nationale DenkTank beslaat een periode van vier maanden en bestaat uit een analysefase en een oplossingsfase. In de analysefase brengt de Nationale DenkTank de belangrijkste knelpunten in kaart. Dit gebeurt onder andere door middel van interviews, data-analyse, enquêtes en literatuuronderzoek.

Op 3 oktober 2014 presenteerde de Nationale DenkTank de resultaten van de analysefase tijdens een ExpertForum aan ongeveer 200 experts vanuit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap. In dit document vindt u de resultaten van deze eerste fase. Op basis van de analyses ontwikkelt de Nationale DenkTank 2014 oplossingen die gaan helpen om het potentieel van Big Data te verwezenlijken.

WAARDE VAN BIG DATA IN NEDERLAND

Big Data biedt revolutionaire kansen voor Nederland. De geschatte waarde die Big Data kan toevoegen aan de Nederlandse economie bedraagt maar liefst €45 miljard. De drie focusgebieden uit de hoofdvraag – mobieler, socialer en gezonder – vormen een groot gedeelte van dit bedrag. Er valt dus veel impact te behalen binnen de domeinen van ons onderzoek.

Deze waarde van €45 miljard euro is niet van vandaag op morgen te realiseren. Hiervoor is een cultuuromslag nodig bij zowel organisaties als in de samenleving. Uit een enquête onder 1.000 Nederlanders is gebleken dat er veel weerstand is tegen het delen van informatie met bedrijven en overheid. Er moet een maatschappelijk debat gevoerd worden over de randvoorwaarden die efficiënt en veilig gebruik van Big Data toepassingen mogelijk maken.

Enquêteresultaten

Om de mogelijkheden en uitdagingen voor Big Data in de Nederlandse samenleving in kaart te brengen heeft de Nationale DenkTank in samenwerking met Newcom een enquête gehouden onder ruim 1.000 Nederlanders. Uit de resultaten hiervan komt onder andere naar voren welke associaties Nederland heeft bij Big Data, in welke mate wij organisaties vertrouwen in het beheren en gebruiken van onze data en wat voor gevoeligheden er te herkennen zijn in het delen van data binnen de vier domeinen.

Analyserapport

Berekening van de waarde van Big Data in Nederland

Wij ramen de potentiële waarde van Big Data voor de Nederlandse economie op €45 miljard (zie ook Figuur 1).  Aan de hand van vijf best practices hebben wij bepaald wat Big Data kan bijdragen aan elk van de sectoren van de Nederlandse economie. Voor iedere sector die bijdraagt aan de Nederlandse economie hebben wij de potentie voor toepassing van Big Data en de haalbaarheid daarvan bepaald. Deze potentie en haalbaarheid is uitgedrukt in een index, waarbij 1 de hoogste potentie of haalbaarheid is en 5 de laagste. Een overzicht van de sectoren en de bijbehorende indices kunt u vinden in Tabel 1.

Analyserapport2

Maar de belangrijkste vraag blijft toch: “Wat betekent die €45 miljard voor mij, als burger?”. Om deze vraag te beantwoorden hebben wij ook onderzoek gedaan naar de kwalitatieve waarde.

Jan Willem Scholten

Doet mee als 23-jarige student Advanced International Studies aan de Diplomatische Akademie, UniversitŠt Wien.

Roos van der Sterren

Doet mee als 22-jarige afgestudeerde master International Public Policy aan de University College London.

Marijn ten Thij

Doet mee als 26-jarige PhD Student Wiskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Somayeh Djafari

Doet mee als 25-jarige Eredoctor in de Rechten aan de Universiteit Utrecht, en promovenda aan de Open Universiteit.

Janne Verstappen

Doet mee als 22-jarige onderzoeker onderwijsinnovatie en duurzaamheid aan King's College London, en afgestudeerde master Stadsgeografie aan King's College London.

Jan-Joost van den Bogert

Doet mee als 24-jarige student Management aan de London School of Economics and Political Science. Studeerde daarvoor Psychology, Law, Politics & Philosophy aan het University College Utrecht.

Youssef el Bouhassani

Doet mee als 29-jarige zelfstandig ondernemer, en afgestudeerde master Aerospace Engineering aan de TU Delft.

Thijs Bootsma

Doet mee als 23-jarige student Stochastics and Financial Mathematics en Business Analytics aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Monique van den Boogaart

Doet mee als 25-jarige afgestudeerde Master of Philosophy in Economics aan de University of Oxford.

Lizabeth Dijkstra

Doet mee als 26-jarige afgestudeerde master Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.

Marieke Doelman

Doet mee als 23-jarige afgestudeerde masterstudent Democracy & Comparative Politics aan de University College London.

Roeland van Elsas

Doet mee als 25-jarige afgestudeerd ingenieur Applied Physics aan de TU Delft.

Lotte Engelen

Doet mee als 22-jarige student Aerospace Engineering aan de TU Delft.

Willem Herter

Doet mee als 22-jarige student Natuur- en Sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Hidde Hovenkamp

Doet mee als 23-jarige student Quantitative Finance aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Wouter Kroese

Doet mee als 25-jarige afgestudeerde masterstudent Logica aan de Universiteit van Amsterdam.

Eva de Leede

Doet mee als 24-jarige masterstudent Law & Politics of International Security aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Rolien Sandelowsky

Doet mee als 24-jarige afgestudeerde master Algemene Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

Rosemarie Little

Doet mee als 23-jarige student Bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht.

Rune van der Meijden

Doet mee als 23-jarige masterstudent Applied Mathematics aan de TU Delft.

Rik Plender

Doet mee als 24-jarige masterstudent Business Economics, Finance track aan de Universiteit van Amsterdam.

Anne Vos

Doet mee als 23-jarige student Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht

Het ministerie van BZK maakt zich sterk voor een democratische rechtstaat, met een slagvaardig bestuur. Ze borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

streeft naar meer aandacht voor de wetenschappelijke mening in het maatschappelijk debat. Stichting de Nationale DenkTank ontstond tijdens de 5e Avond van Wetenschap & Maatschappij. Het bestuur van W&M vormt de Raad van Advies van de Nationale DenkTank en adviseert het bestuur bij strategische keuzes en het vinden van ondersteuning voor de jaarlijkse opdracht.

is een onderzoeks- en adviesbureau dat kennis, expertise en mankracht inzet bij het opzetten, uitvoeren en analyseren van het onderzoek van de jaarlijkse DenkTank.

wil een brug slaan tussen wetenschap en samenleving door middel van bijeenkomsten, lezingen en een breed netwerk. De KHMW is een belangrijke netwerkpartner van de Nationale DenkTank, en ieder jaar wordt het ExpertForum bij hen gehouden in het Hodshonhuis in Haarlem.

is het grootste strategisch adviesbureau ter wereld. McKinsey begeleidt de jaarlijkse DenkTank tijdens de onderzoeksperiode en traint de deelnemers.

Cookie instellingen

Hieronder kan je kiezen welke cookies je wilt toestaan. Klik op 'Sla instellingen op' om je keuze te bevestigen.