MBO 6

Vanaf 2021 zijn 6 MBO scholen gezamenlijk structureel partner geworden: MBO Amersfoort, Deltion College, Graafschap College, Noorderpoort, Nova College en Yuverta.

Tussen studenten van deze 6 scholen en deelnemers van de Nationale DenkTank zijn inspiratiesessies georganiseerd om van elkaar te leren.

BMC

BMC is een adviesbureau dat bijdraagt aan het realiseren van effectieve, krachtige oplossingen voor uitdagingen in de publieke sector. Met raad en daad: advies dat anticipeert op nieuwe ontwikkelingen én praktische implementatie. Hierbij staat het maatschappelijk resultaat voor de inwoner, de leerling en de cliënt centraal.

The Learning Network

The Learning Network is al ruim 80 jaar de grootste educatieve dienstverlener in Nederland. TLN maakt beter onderwijs mogelijk als de expert op het gebied van de leeromgeving op school én thuis.

MiniDenkTank over de GGZ

Door: MiniDenkTank Commissie

Op World Mental Health Day, 10 oktober 2021, presenteerde de MiniDenkTank haar opbrengsten van een weekend vol persoonlijke ervaringen, scherpe analyses en creatieve oplossingen. Tijdens dit weekend tackelden 15 DenkTank alumni en 5 ervaringsdeskundigen de vraag: Hoe zorgen we dat jongeren en volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen sneller de juiste zorg ontvangen?

De opbrengsten bestonden uit een analyse van de grootste knelpunten binnen dit vraagstuk en concrete oplossingen om deze knelpunten aan te pakken. Deze volledige eindpresentatie is te downloaden via: eindpresentatie minidenktank.

Tijden van crisis én revolutie

Naast de huidige coronacrisis kent Nederland – al veel langere tijd – een heel andere crisis: de crisis in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De budgetten om te voldoen aan de vraag naar psychiatrische hulp is verre van toereikend. Gemeenten zitten met hun handen in het haar wat betreft de jeugd-GGZ, dat zij sinds de “decentralisatie” van 2015 zelf moet zien te coördineren. In de zorg voor volwassenen zijn wachtlijsten enorm: tussen intake en behandeling kunnen weken, soms wel jaren zitten. Afgelopen herfst luidde de branchevereniging van de Nederlandse GGZ de noodklok: de wachtlijstproblematiek is te groot om door de ggz zelf te worden opgelost. Help ons!

Tegelijkertijd voltrekt zich in de wereld van onderzoek en beleid voor volksgezondheid een stille revolutie. Langzamerhand groeit het besef dat de juiste oplossingen niet altijd ‘top-down’ kunnen worden gevonden en juist het perspectief van de cliënt of patiënt veel centraler moet komen te staan. Maar hoe doe je dat, hoe zet je ervaringskennis in voor een beter GGZ-systeem? Hoe hard ze ook hun best doen, beleidsmakers lijken het antwoord op die vraag nog niet te hebben gevonden.

MiniDenkTank GGZ: een bewijs dat het kan

De Nationale DenkTank bracht op Landgoed Noorderheide deze twee maatschappelijke vraagstukken in woord en daad samen in de vorm van een MiniDenkTank (MDT). In een pressurecooker van slechts twee dagen werden scherpe analyses geschreven en nieuwe oplossingen bedacht voor de GGZ. Ditmaal niet alleen vóór, maar ook mét en dóór mensen met eigen ervaringen in de GGZ – zelf als patiënt, als naaste en/of als professional. Deze unieke combinatie van perspectieven bracht de MDT tot bijzondere nieuwe inzichten en richtingen voor de GGZ in ons land.

Zoektocht naar de knelpunten

De MiniDenkTank begon op zaterdag met de analysefase, oftewel een zoektocht naar de belangrijkste knelpunten die het tijdig de juiste psychiatrische hulp bieden momenteel in de weg staan. Het resultaat waren de volgende drie knelpunten:

 1. Een integrale blik op geestelijke gezondheidszorg is hard nodig, maar ontbreekt. Partijen wijzen naar elkaar, een gezamenlijke visie blijft uit.
 2. Gebrek aan sturing werkt ongelijkheid in de hand, bijvoorbeeld tussen inwoners van verschillende gemeenten, tussen arm en rijk, en tussen mensen met lichtere en zwaardere klachten.
 3. Er is onvoldoende maatschappelijke urgentie om de problemen in de GGZ echt aan te pakken. De wachtlijstproblematiek is onvolledig in beeld, en er bestaat een verkeerd, stigmatiserend beeld van wie of wat mensen met ernstige psychische klachten zijn.

Van problemen naar oplossingen

Vervolgens zetten we op zondag een andere bril op en gingen we aan de slag met het bedenken van oplossingen voor de gevonden knelpunten. De opbrengst van deze oplossingsfase is een set van 10 vernieuwende oplossingen die de deelnemers. Bijvoorbeeld de “Is dit te gek?” campagne, om urgentie te creëren bij politiek en beleidsmakers. En een “Patiënt-Werknemerstatuut”, voor een soepelere samenloop van zorg en werk. De eerste stappen richting implementatie van de oplossingen zijn al gezet en tijdens de terugkommiddag in januari zullen concrete vervolgstappen worden uitgedacht. Hoewel het einde van de crisis in de Nederlandse GGZ nog niet in zicht is, hopen we zo in ieder geval een bijdrage te leveren aan het realiseren van tijdige, juiste psychiatrische hulp voor iedereen die dat nodig heeft.

Met dank aan de Stichting Elise Mathilde en onze partners

Het weekend mocht ook dit jaar weer plaatsvinden op het prachtige Landgoed Noorderheide. We zijn onze partner Stichting Elise Mathilde Fonds erg dankbaar voor het openstellen van dit warme en sfeervolle (t)huis, en voor de heerlijke maaltijden en goede zorgen tijdens het weekend. Daarnaast danken we onze partners Leon de Jong (HSK groep), Stannie Driessen en Tim ’S Jongers (RVS) en Annemiek de Nooijer en Aris van Veldhuisen (AEF) voor hun ontzettend waardevolle bijdrage om het weekend mede mogelijk te maken.

Vervolgstappen
Op 30 januari, vanaf 16:00u, zal er een terugkomdag plaatsvinden waarna enkele oplossingen verder gebracht worden. Hiervoor is alle hulp en ondersteuning erg welkom, dus neem gerust contact met ons op als je geïnteresseerd bent in een van de oplossingen. Je kunt ons bereiken via info@nationale-denktank.nl, onder vermelding van MiniDenkTank GGZ. We zien uit naar je reactie!

Twintig jonge denkers zetten zich in voor onderwijs in Nederland

AMSTERDAM – Op 16 augustus is de Nationale DenkTank 2021 officieel van start gegaan. Twintig jonge denkers met diverse (studie)achtergronden doen vier maanden onderzoek naar de teruglopende kwaliteit van het (primair en voortgezet) onderwijs in Nederland, en bedenken hier concrete en impactvolle oplossingen voor. Met behulp van experts, professionals, ervaringsdeskundigen en partners zetten zij zich in om het onderwijs vooruit te helpen.

Beeld: Joost Keet

De DenkTank 2021 werd feestelijk geopend door Hidde Nuijten, docent aardrijkskunde en beter bekend als meester Hidde, die door middel van rappen en vloggen aansluit op de leefwereld van zijn leerlingen: “Ik ben continu op zoek naar manieren van lesgeven waarmee ik verbinding met mijn leerlingen maak. Dat is mijn manier om kennis over te brengen. Niet alleen over aardrijkskunde, maar ook over het leven zelf.” Naast die van Nuijten maken de deelnemers de komende maanden kennis met de perspectieven van verschillende leerkrachten, schoolleiders, schoolbestuurders, leerlingen en andere partijen uit het onderwijsveld.

 

Subthema’s Nationale DenkTank 2021

In Nederland kan een kwart van de 15-jarige leerlingen niet op basisniveau lezen[1]. En haakt dertig procent van de beginnende leraren binnen vijf jaar weer af[2]. Daarnaast zijn de kwaliteitsverschillen tussen scholen bijzonder groot: in 2017 liet de Inspectie van Onderwijs zien dat een kind op de ene basisschool een vwo-niveau kan halen, terwijl het op een andere basisschool niet verder komt dan vmbo-t-niveau[3]. Deze schoolverschillen zijn onveranderd, en de gevolgen van de coronacrisis komen daar nog eens bovenop. De Nationale DenkTank 2021 zet zich daarom in voor de verbetering van het Nederlandse onderwijs (po en vo) en richt zich op de volgende vier subthema’s:

 • Professionele cultuur binnen ecosysteem school: Hoe kunnen schoolbesturen de professionele cultuur binnen de school bevorderen zodat leraren en leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien?
 • Waardering beroep leraar: Hoe versterken we de positie van de leraar op een duurzame manier zodat het primaire beroep beoefend blijft, met name waar de nood het hoogst is?
 • Kennisuitwisseling en innovatie: Hoe kunnen scholen en besturen beschikbare kennisbronnen en beschikbare middelen effectief inzetten om het kwaliteitsverschil tussen scholen te verkleinen?
 • Doorontwikkeling onderwijssysteem: Hoe kunnen aanpassingen in het onderwijssysteem ervoor zorgen dat noodzakelijke verandering duurzaam plaatsvindt?

Brede BrugklasBonus (NDT’15)

Het is niet de eerste keer dat de Nationale DenkTank haar tanden zet in een vraagstuk over onderwijs, zie bijvoorbeeld de NDT 2015 over ‘Het leren van de toekomst’. Met als doel kansengelijkheid te bevorderen en om verschillende onderwijsniveaus langer te integreren werd de NDT-oplossing Brede BrugklasBonus bedacht en tevens gepresenteerd in NRC. Wethouder Marjolein Moorman maakte in 2019 bekend 3,5 miljoen uit te willen trekken voor invoering van de Brede BrugklasBonus[4]. Een pilot draait nu sinds 2020.

 

Deelnemers en experts Nationale DenkTank 2021

De Nationale DenkTank 2021 bestaat uit een groep van twintig jonge academici, masterstudenten, hbo’ers, recent afgestudeerden en PhD’ers met diverse (studie)achtergronden – variërend van filosofie tot geneeskunde en van rechtsgeleerdheid tot natuurkunde. Met een frisse, onafhankelijke blik, gedegen analyses en innovatieve oplossingen willen zij bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs in Nederland. “Ik doe mee met de Nationale DenkTank omdat ik mij wil inzetten voor kansengelijkheid in het onderwijs. Mijn deelname biedt de mogelijkheid om praktische invulling te geven aan de kennis en ideeën die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de wereld om mij heen”, aldus Abigail Kerr, deelnemer van de Nationale DenkTank 2021.

De DenkTankers werken samen met experts, professionals en ervaringsdeskundigen uit het veld. Zo worden zij bijgestaan door verschillende leerkrachten, schoolleiders, schoolbestuurders en leerlingen, die bijvoorbeeld feedback leveren, persoonlijke ervaringen delen of mogelijke oplossingen toetsen.

 

Themapartners Nationale DenkTank 2021

Een nieuw thema betekent ook weer een nieuwe groep themapartners, die de Nationale DenkTank 2021 inhoudelijk en financieel mede mogelijk maken. Zij leveren inhoudelijke kennis en zetten zich in om bedachte oplossingen daadwerkelijk te realiseren. Vol trots kan de Nationale DenkTank aankondigen dat zij dit jaar samenwerkt met de volgende themapartners: het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), BMC, The Learning Network en Gemeente Rotterdam.

Daarnaast zal kennispartner Stichting leerKRACHT tijdens co-creatiesessies aanwezig zijn om kennis en ervaring te delen en als sparringspartner te fungeren.


 

Bronnen:

[1] De Staat van het Onderwijs, 2021, p. 7

[2] Onderwijs in Cijfers, 2021, Uitval startende leraren voortgezet onderwijs

[3] Onderwijsinspectie, 2017, Onbenut talent door te grote schoolverschillen

[4] Nu.nl, 2019, Wethouder Moorman wil 3,5 miljoen euro uittrekken voor brede-brugklasbonus

Download bovenstaand persbericht hier.

Motivaction

Motivaction is een fullservice onderzoeksbureau dat kwalitatieve en kwantitatieve expertise combineert met kennis van organisaties en de omgeving waarin deze actief zijn.

Themaverkenning tijdens de Voorjaarsdag 2021

Door: Yannick Voogd

Op zaterdag 24 april 2021 vond de jaarlijkse Voorjaarsdag van de Nationale DenkTank plaats. Tijdens dit event komen alumni samen om bij te praten en het thema van de aankomende DenkTank in te luiden – dit jaar is dat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Hierbij doen zij op basis van de input van keynote sprekers en experts alvast een verkenning van het onderwijsthema. In betere tijden hadden we elkaar op deze dag aan lange dinertafels ontmoet, zouden we onder het genot van een heerlijk maal luisteren naar inspirerende tafelgasten en hoogstwaarschijnlijk de avond afsluiten met de voetjes van de vloer. Jammer genoeg lieten de maatregelen dit niet toe en was de Voorjaarsdag online. Desalniettemin een inspirerende en vrolijke middag!

Aftrap van het thema door Patricia Veldhuis, onderwijsredacteur NRC

In het komend jaar zal iedereen meer op eigen kracht moeten doen - NRC

Na een warm welkom en introductie van het onderwijsthema gaf Marina Lacroix – voorzitter van het bestuur van de Stichting – het woord aan keynote spreker Patricia Veldhuis. Veldhuis is onderwijsredacteur bij NRC en was eerder ook chef NRC Weekend, chef Binnenland en redacteur Economie. Zij schrijft nu anderhalf jaar over onderwijs, een onderwerp dat haar aan het hart gaat.

Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat ieder kind de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen? Een vraag waar volgens Veldhuis grote problemen achter schuilgaan die niet nieuw zijn: we weten al jaren dat de kwaliteit van het onderwijs daalt en parallel daaraan de kansenongelijkheid groeit. Zowel de Onderwijsinspectie als de Onderwijsraad spraken vorige week in het NRC over een onderwijscrisis. Ondanks de welbekende problemen weten we het tij maar niet te keren. Maar het goede nieuws, zo stelt Veldhuis, is dat de problematiek zichtbaar geworden is en hiermee de bewustwording steeds groter wordt. Dankzij de lockdown weten ouders bijvoorbeeld hoe lastig het is om les te geven, wordt het lerarenberoep opeens als cruciaal gezien en trekt het kabinet een krankzinnig hoog bedrag uit om onderwijsachterstanden in te halen.

Volgens Veldhuis zijn er genoeg goede ideeën om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Haar boodschap aan de Nationale DenkTank is duidelijk: we moeten de handen ineenslaan. Betrek scholen, onderwijsinstellingen, wetenschap en overheid en zorg daarbij dat al die goede ideeën niet verdampen, maar in de praktijk worden gebracht en goed terechtkomen. “We moeten de handen ineenslaan, zodat alle kinderen kunnen worden waar ze van dromen,” aldus Veldhuis.

Themaverkenning tijdens verschillende discussietafels

Na de verkenning van Patricia Veldhuis was het tijd voor de alumni om in break-outsessies, zogeheten discussietafels, te gaan brainstormen over het onderwijsthema. Per discussietafel waren meerdere tafelgasten aanwezig die vanuit hun expertise met alumni in gesprek gingen over diverse onderwijsthema’s. In totaal waren er 5 discussietafels met de subthema’s “Kwaliteitsverschillen binnen en tussen scholen: de rol van schoolleiding/-bestuur”, “Kansengelijkheid”, “Verbetercultuur”, “Kwaliteit van leerkrachten” en “Lerarentekort”. De tafelgasten kregen allemaal de kans om inzichten te delen en te verkondigen waar de DenkTank van 2021 zich voor zou moeten inzetten.

De aanwezige tafelgasten waren:

 • Annemiek Kamsma (regiocoördinator, Vervangings- en Participatiefonds);
 • Annet Kil-Albersen (voorzitter College van Bestuur, Gooise Scholen Federatie);
 • Barbara Janssen (senior beleidsmedewerker, Maris College);
 • Collette van den Heuvel (beleidsadviseur en consulant, Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs);
 • Cristel Wieman (lid college van bestuur, Stichting Klasse);
 • Daniël Roos (oprichter en algemeen directeur JINC);
 • Freddy Weima (voorzitter PO-Raad);
 • Hasse van Nunen (documentaireproducent, scenarist and impactproducent);
 • Jaap Versfelt (initiatiefnemer stichting leerKRACHT);
 • Jan van de Ven (medeoprichter PO in actie, leerkracht basisonderwijs);
 • Jan van Tartwijk (hoogleraar Onderwijswetenschappen, Universiteit Utrecht);
 • Mohammed Guellaï (leerkracht basisonderwijs, sectorconsulent van de Algemene Onderwijsbond);
 • Monique Volman (hoogleraar Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam, lid van de Onderwijsraad, toezichthouder bij de SLO en VO-scholengemeenschap);
 • Peter Loonen (directeur en eigenaar Onderwijsadviesbureau Dekkers);
 • Shirley Snip (leerkracht basisonderwijs, regiocoördinator PO in actie);
 • Vivian Tevreden (opleidingsmanager, Katholieke PABO Zwolle).

Afsluiting met live animatietekenaar

Na een uur brainstormen kwamen de aanwezigen terug voor een plenaire afsluiter, waarbij de inzichten gedeeld werden. Hierbij was een live animatietekenaar van Bord&Stift (NDT’12) aanwezig om de veelheid aan informatie samen te vatten in een digitale tekening. Er is veel input opgehaald tijdens de verschillende discussietafels van de Voorjaarsdag, waar de DenkTank van dit jaar mogelijk verder mee aan de slag zal gaan. De keynote sprekers, tafelgasten en alle andere aanwezigen werden hartelijk bedankt. Vol vertrouwen en inspiratie gaan we de Nationale DenkTank van 2021 tegemoet!

Help mee!

Ben jij expert binnen het thema ‘kwaliteit van onderwijs in Nederland’ en ben je graag betrokken bij de DenkTank dit jaar? Of ken je experts, ervaringsdeskundigen, leraren, leerlingen, schooldirecteuren, schoolbestuurders en andere professionals die met ons mee willen denken over het thema? We horen graag van je! Neem contact op via info@nationale-denktank.nl.

De NDT Lenteschool denkt in opdracht van de Rijksoverheid na over Nederland na de coronacrisis

Nederland sterker uit de Covid-19 crisis halen door te analyseren welke maatschappelijke problemen de crisis voornamelijk teweegbrengt of verergert én vanuit deze analyses creatieve oplossingen bedenken. Dit is de uitdaging die alumni van De Nationale DenkTank de afgelopen periode in opdracht van de Rijksoverheid zijn aangegaan.

Naar aanleiding van de opbrengst van een brede online bijeenkomst over de herstel-en vernieuwingsagenda van de Rijksoverheid in januari 2021 is de Nationale DenkTank (hierna: NDT) benaderd om zich te verdiepen in de cultuursector en het onderwijs. De NDT werd gevraagd een bijdrage te leveren vanuit het multidisciplinaire, jonge alumninetwerk waarmee met een frisse, interdisciplinaire blik naar deze twee thema’s gekeken kan worden. Op basis van deze vraag is een NDT Lenteschool georganiseerd waarin alumni van de NDT verder onderzoek hebben gedaan naar de problematiek die de coronacrisis teweeg heeft gebracht binnen respectievelijk het onderwijs en de culturele sector/creatieve industrie. Over de tijdspanne van ruim één maand (17 maart t/m 21 april 2021) hebben alumni ruim 30 experts gesproken, zijn gezamenlijke brainstormsessies georganiseerd en hebben de deelnemers 22 oplossingen binnen verschillende subdomeinen bedacht.

Inhoudelijke analyses en oplossingen

Binnen twee onderzoeksteams (onderwijs en cultuur) hebben de deelnemers onderzoek gedaan naar de problematiek die veroorzaakt of versterkt werd door de coronacrisis, en wat innovatieve oplossingen hiervoor konden zijn. Hiervoor doorliepen de deelnemers eerst een analysefase van twee weken, die afgesloten werd met een intern event waarbij de belangrijkste knelpunten per subdomein werden gepresenteerd aan elkaar. Hierna doorliepen de deelnemers de oplossingsfase voor twee weken waarin zij door middel van brainstormtechnieken tot oplossingen en oplossingsrichtingen kwamen bij de eerder geïdentificeerde knelpunten. Deze fase en de gehele Lenteschool werd afgesloten met een eindpresentatie waarin de belangrijkste knelpunten en oplossingen werden gepresenteerd aan geïnterviewde experts, geïnteresseerden vanuit het alumninetwerk en de opdrachtgever (Rijksoverheid). De resultaten van de Lenteschool zijn daarna gestructureerd gebundeld in een eindproduct dat als bijlage bij deze brief is toegevoegd.

Samenvatting en voorbeelden oplossingen

Onderwijs
Binnen het onderzoeksteam Onderwijs hebben deelnemers onderzoek gedaan aan de hand van de hoofdvraag “Welke lessen en kansen voor vernieuwing komen er uit de COVID-19-crisis naar voren om kansengelijkheid te vergroten?” Binnen drie subdomeinen – die actoren rond de leerling reflecteren – zijn oplossingen bedacht:

 • Klas/school
  De actor die het dichtst bij de leerling staat is klas/thuis. Hierbinnen spelen vooral het lerarentekort, onbewuste vooroordelen van de docent en de uitdaging van maatwerk bieden in grote klassen. Ook blijkt dat interventies sneller mislukken als er geen breed gedragen verbetercultuur heerst. Een oplossing die hieraan bijdraagt is Frustratie Forum (slide 25); een platform waar frustratie wordt omgezet naar praktische oplossingen en daarmee bijdraagt aan de verbetercultuur op scholen.
 • Thuis
  De coronacrisis heeft de invloed van de thuissituatie op schoolpresentaties vergroot. Hiermee werden bestaande problemen uitvergroot, zoals kansenongelijkheid die al ontstaat in de eerste levensjaren en verminderde betrokkenheid van ouders. Een voorbeeld om thuisbetrokkenheid te vergroten is een campagne Thuisbetrokkenheid (slide 40) waarin ouders op ludieke wijze aangespoord worden hun kinderen te helpen.
 • Maatschappij
  Ten slotte lopen kwetsbare kinderen door corona grotere leerachterstanden op. Op maatschappijniveau dragen prestatiedruk en marktwerking hier nog meer aan bij. Oplossingen kunnen op nationaal of regionaal niveau voor verbetering zorgen. Zo zou Het extra uurtje (slide 59) geïmplementeerd kunnen worden op scholen waar dit het meest nodig is. Schaduwonderwijs dat kansenongelijkheid in de hand werkt zou volgens deze oplossing tegen gegaan kunnen worden door een dagelijks extra bijlesuurtje op school als gereguleerd alternatief aan te bieden.

Culturele sector en creatieve industrie
Binnen het onderzoeksteam Cultuur hebben deelnemers onderzoek gedaan aan de hand van de hoofdvraag “Welke acties moeten we (samenleving en overheid) ondernemen om de cultuursector en creatieve industrie wendbaarder en weerbaarder te maken n.a.v. de coronacrisis?” Binnen vier subdomeinen zijn oplossingen bedacht:

 • Maatschappelijke waarde
  Allereerst is gefocust op de wat de Covid-19-crisis ons geleerd heeft over de maatschappelijke waarde van de culturele sector en creatieve industrie. De coronacrisis heeft laten zien dat de creatieve mindset van de sector zorgde voor innovatie en hielp omgaan met onzekerheid, waarin grote maatschappelijke waarde ligt. De Kunstenaars accelerator (slide 68) poogt structureel gebruik te kunnen maken van deze creatieve inzichten om de maatschappij verder te brengen.
 • Alternatieve verdienmodellen
  De coronacrisis heeft blootgelegd dat de culturele sector financieel kwetsbaar is. Binnen het tweede subdomein is onderzoek gedaan naar welke verdienmodellen de sector toekomstbestendiger en weerbaarder kunnen maken? Eén van de aangedragen oplossingen in dit verband is Cultify (slide 75), dat een platform biedt om online culturele ervaringen financieel aantrekkelijk te maken voor zowel de maker als consument.
 • Mentaal herstel
  De coronacrisis heeft een flinke wissel getrokken op de mentale gesteldheid van veel Nederlanders. Hoe kan de culturele sector succesvol aan het herstel hiervan – met name bij jongeren – bijdragen? Door Koepelgestuurde cultuureducatie (slide 86) geloven deelnemers dat succesvol cultuureducatie kan worden aangeboden om bij te dragen aan mentaal herstel in zowel het VO als PO.
 • Nationaal erfgoed
  Tot slot is gefocust op het borgen van nationaal erfgoed en de plek die de Covid-19 crisis hierin in kan nemen. Your Story, Our Future (slide 101) is een landelijke campagne die het verhaal van jongeren in de coronacrisis middels een uitgewerkt stappenplan onder meer via sociale media, festivals en een digitale expositie een plek in ons nationaal erfgoed geeft.

Leeswijzer Eindproduct NDT Lenteschool

Graag verwijzen we u naar het eindproduct bij deze brief waarin u een volledig overzicht van de resultaten van de NDT Lenteschool kan vinden. Bij iedere oplossing staan ook de contactgegevens van de bedenker waarmee contact kan worden opgenomen voor verdere vragen over de oplossing. Wij hopen van harte dat de knelpunten en oplossingen opgenomen worden door de relevante betrokken partijen en dat deze Nederland beter uit de Covid-19 crisis gaan halen. Wij wensen u veel leesplezier!

Hartelijke groet, namens alle deelnemers,

Het kernteam van de NDT Lenteschool

 

Bekijk het Eindrapport van de NDT Lenteschool

IJsfontein

IJsfontein staat voor playful learning. IJsfontein ontwerpt en ontwikkelt spelend (digitaal) leren vanuit de overtuiging dat mensen van nature nieuwsgierig en intrinsiek gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen. IJsfontein ondersteunt de deelnemers van de Nationale DenkTank bij ontwerp van oplossingen en ideeën en bij persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

Stichting Elise Mathilde Fonds

Jaarlijks investeert het Elise Mathilde Fonds in een betere maatschappij door steun aan zo’n 1000 uiteenlopende initiatieven.