Rabobank

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten medewerkers van de Rabobank zich in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.
De Rabobank heeft geen aandeelhouders, maar leden. Men kiest ervoor om jaarlijks een flink deel van de winst te investeren in de maatschappij. De leden bepalen waar dit ‘coöperatief dividend’ naartoe gaat. Grotendeels gaat het om lokale maatschappelijke projecten, en ook is er een breed programma om verenigingen te ondersteunen, omdat die verenigingen zo’n belangrijke verbindende rol hebben. Daarnaast zet de Rabo Foundation zich in voor de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen.
De missie ‘growing a better world together’ begint heel dicht bij huis en wordt mogelijk gemaakt door leden en klanten. Andere thema’s zijn: Iedereen financieel gezonder, duurzaam groeien, duurzamer wonen en duurzamere voeding.

APG

APG Groep verzorgt als financiële dienstverlener bestuursadvisering, asset management, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten. APG voert deze werkzaamheden uit namens (pensioen) fondsen en werkgevers in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak
en glazenwassers, woningcorporaties, energie- en nutsbedrijven, sociale werkvoorziening, medisch specialisten en architectenbureaus. Voor de (pensioen) fondsen in deze sectoren beheert APG circa 516 miljard euro (meil 2020) pensioenvermogen. APG werkt voor ongeveer 22.000 werkgevers en verzorgt het pensioen voor één op de vijf gezinnen in Nederland (ruim 4,7 miljoen deelnemers).

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Nederland staat daarbij voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. De visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’
beschrijft de verandering die nodig is: van het huidige agrarische systeem waarin
de nadruk ligt op kostprijsreductie naar een systeem dat draait om het zorgvuldig
omgaan met schaarse grondstoffen.

Dit zijn de themapartners van de Nationale DenkTank 2020

“Een nieuw thema DenkTank betekent ook weer een nieuwe groep themapartners”, zegt Anne de Brouwer, directeur Stichting de Nationale DenkTank. “Zij maken de Nationale DenkTank 2020 inhoudelijk en financieel mede mogelijk. Ze leveren inhoudelijke kennis en zetten zich in om bedachte oplossingen daadwerkelijk te realiseren.” Vol trots kunnen we aankondigen dat we dit jaar samenwerken met de volgende themapartners:

Themapartners Nationale DenkTank 2020

 • APG
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
 • Gemeente Amsterdam
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), i.s.m. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Rabobank

De Nationale DenkTank 2020 gaat aan de slag met de vraag: hoe versterken we welzijn en welvaart en verhogen we regie voor middengroepen, in stad en regio, nu en later? Elke themapartner heeft vanuit haar eigen expertise een actieve en adviserende rol en uiteenlopende redenen om betrokken te zijn.  Gedurende de DenkTank zullen deze partners de deelnemers ondersteunen met hun expertise en kennis, en nauw betrokken zijn bij het onderzoek. We kijken er enorm naar uit om de komende maanden met deze partijen samen te mogen werken!

Over de rol van themapartners

Als Stichting werken we samen met een netwerk van zo’n vijfentwintig structurele partners en vijf tot zes jaarlijks wisselende themapartners. Onze themapartners helpen met het aanscherpen van de DenkTank-onderwerpen en onderzoeksopdracht, leveren inhoudelijke kennis op het betreffende thema en co- financieren de DenkTank. Ze ontmoeten elkaar tijdens evenementen en ondersteunen de realisatie van oplossingen.

Nationale DenkTank 2020 onderzoeksvraag en deelonderwerpen bekend

Nog een paar weken en dan begint de Nationale DenkTank 2020. Net als elk jaar richt de DenkTank zich op één centraal vraagstuk. De afgelopen maanden zijn talloze gesprekken gevoerd met experts om het thema verder te verkennen. Twintig jonge, ambitieuze deelnemers zullen aan de slag gaan met de onderzoeksvraag: hoe versterken we welzijn en welvaart en verhogen we regie voor middengroepen, in stad en regio, nu en later?

theme 2020

Een hoofdvraag, vier deelonderwerpen

Tijdens de jaarlijkse DenkTank werkt elke deelnemer in één van de vier themateams; ieder team sluit aan bij één van de vier deelonderwerpen. De vier deelonderwerpen van de Nationale DenkTank 2020 zijn als volgt:

Themateam 1: Wonen en leefomgeving

Themateam 2: Weerbaarheid op de arbeidsmarkt

Themateam 3: Grip op financiën – nu en later

Themateam 4: Maatschappelijk onbehagen en verwachtingen

Proces Nationale DenkTank 2020

De Nationale DenkTank loopt van maandag 17 augustus tot en met vrijdag 18 december 2020. De komende maanden wordt het onderwerp verder uitgediept en mogelijk worden de deelonderwerpen nog op enkele punten veranderd. Volg alle updates van de Nationale DenkTank 2020 via onze social media kanalen:

 

 

vogel afbeelding

Voorjaarsdag 2020: virtuele themaverkenning

door Félice Bogaert

“De burger in het middensegment moet doortrappen, of raakt anders achterop”.

Op zaterdag 18 april 2020 vond de jaarlijkse Voorjaarsdag plaats. Tijdens de Voorjaarsdag komen alumni samen om bij te praten en geven zij samen met tafelgasten en keynote sprekers aftrap aan het thema. Dat is in 2020: “een beter perspectief voor middengroepen in Nederland”Vanwege maatregelen rondom COVID-19 doopten we deze editie tot virtuele Voorjaarsdag. Waar we normaal samenkomen aan lange dinertafels en de dansvloer op een inspirerende plek, ontmoetten we elkaar deze keer achter ons scherm in onze eigen huiskamer. Plym de Jong en Bruno Verdam (alumni NDT’19) waren de hosts van de dag en maakten er samen met Siri de Vrijer en Jojanneke Hendriks (alumni NDT’17) een inspirerende middag van.

Brilletje op, brilletje af

Deelnemers aan de Voorjaarsdag ontvingen per post een unieke gimmick: een papieren bril in Nationale DenkTank stijl. Deze werd gebruikt om de aanwezigen op te warmen middels een quiz: Brilletje op, Brilletje af! Spelenderwijs ontdekten we dat ongeveer 70% van de Nederlandse bevolking een middeninkomen heeft, en ongeveer 45% van de beroepsbevolking een flexibel arbeidsverband heeft.
Marina Lacroix, voorzitter van het bestuur van de Stichting, heette de deelnemers en gastsprekers een warm welkom en zette een aantal alumni in het zonnetje. Bestuurslid Esther van Duin volgde met een update over het onlangs gelanceerde initiatief “DenkTank in Coronacrisis”, waar mooie initiatieven zijn ontstaan door gebundelde krachten van oud-DenkTankers.

Aftrap thema, break-out brainstorm

Anne de Brouwer, sinds begin dit jaar directeur van de Stichting, heeft het thema ingeleid en daarbij de verschillende focusrichtingen gedeeld. Zij gaf vervolgens het woord aan keynote speaker Godfried Engbersen, hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en werkzaam voor de WRR.

Prof. Godfried Engbersen

Prof. Engbersen geeft kleur aan de term ‘middengroep’ en gebruikt daarbij mooie metaforen. De middengroep zou als een wielrenner functioneren; het is doortrappen of achterop raken. De burger in het middensegment rent vandaag de dag harder dan in vroegere tijden. Daar waar het gezin vroeger goed kon rondkomen van één modaal inkomen moeten partners tegenwoordig vaak allebei werken. Bovendien zijn bepaalde middenberoepen zijn aan het afnemen zoals routinematige, administratieve functies hoewel verzorgende beroepen toenemen, al zijn dit overwegend onpopulaire beroepen. Het middensegment krimpt. De heldere uiteenzetting van Prof. Engbersen laat ons de urgentie van het thema goed doordringen.

Na deze verkenning worden de tafelgasten geïntroduceerd. Onder ons waren:

 • Reinhout Kleinhans (Stadsgeograaf, hoofddocent TU Delft)
 • Kees Vuyk (Filosoof en socioloog)
 • Jurriën Koops (directeur ABU)
 • Zef Hemel (Hoogleraar stads- en regionale geografie UvA)
 • Annette de Groot (Directeur beleid en lobby FNV)
 • Farid Tabarki (Oprichter studio Zeitgeist & Columnist FD)
 • Marja Elsinga (Hoogleraar wooninstituties en governance)
 • Laurens van de Noort (directeur Vastgoed Belang).

De groep alumni werd uitgesplitst en in break-out rooms geplaatst met de tafelgasten om in gesprek te gaan over hun stellingen. Voorbeelden van stellingen waren: “het faciliteren van een leven lang ontwikkelen voor de gehele beroepsbevolking zou prioriteit moeten hebben over het invoeren van een basisinkomen” van Farid Tabarki, en: “Het introduceren van een leasewoning om het beroep leraar, zorgmedewerker en politieagent weer aantrekkelijk te maken” van Annette de Groot. Wat bij meerdere virtuele tafelgesprekken naar voren komt is dat de arbeidsmarkt en de verzorgingsstaat gebaat zijn bij hervormingen.

Afsluiter met Alumni-impact

Na een dik halfuur brainstormen kwamen de aanwezigen terug samen voor een plenaire afsluiter waarbij interessante bevindingen gedeeld werden. Er is veel input opgehaald binnen de verschillende focusrichtingen van het thema, waar de DenkTank van dit jaar verder mee aan de slag kan.

De tafelgasten werden hartelijk bedankt en we sloten af met updates van alumni die in actie komen tijdens de Coronacrisis. Een van die initiatieven is de ‘Oudertelefoon’. Het doel: ouders in deze uitdagende tijd een luisterend oor bieden en waar mogelijk te adviseren – zie deze blog voor meer informatie.

Zo komt de maatschappelijke betrokkenheid en denkkracht van het netwerk opnieuw aan het licht. We kijken terug op een vruchtbare virtuele samenkomst en gaan vol vertrouwen de DenkTank van 2020 tegemoet!

Help mee!

Bent u expert binnen dit thema en bent u graag betrokken bij de DenkTank dit jaar? We horen graag van u! Neem contact op via info@nationale-denktank.nl.

Oproep aan onze alumni: wie wil helpen een “DenkTanken tijdens Coronacrisis”- brainstormavond te faciliteren? Geef dit eveneens door via info@nationale-denktank.nl!

IJsfontein

IJsfontein staat voor playful learning. IJsfontein ontwerpt en ontwikkelt spelend (digitaal) leren vanuit de overtuiging dat mensen van nature nieuwsgierig en intrinsiek gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen. IJsfontein ondersteunt de deelnemers van de Nationale DenkTank bij ontwerp van oplossingen en ideeën en bij persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

Aanmelding Nationale DenkTank 2020 geopend!

De aanmeldingsperiode voor de vijftiende editie van de Nationale DenkTank is geopend van 3 februari t/m 12 april 2020. Wij zijn op zoek naar 20 jonge academici vanuit heel Nederland, die zich van 17 augustus t/m 18 december 2020 fulltime vast willen bijten op het actuele onderwerp: ‘onzekerheden rondom middengroepen in Nederland.’

De Nationale DenkTank zoekt ondernemende academici die zich graag inzetten om maatschappelijke impact te maken. Ben jij een ambitieuze masterstudent of promovendus of rond je deze zomer je WO bachelor af? Geef je dan op voor de Nationale DenkTank 2020 voor de tijd van je leven.

Als deelnemer aan de Nationale DenkTank 2020 doe je vier maanden – van 17 augustus t/m 18 december 2020 – fulltime onderzoek en bedenk je innovatieve en slimme oplossingen voor onzekerheden van de middengroepen in Nederland. Wie weet bouw jij jouw oplossing tijdens en na afloop van de DenkTank uit tot een mediacampagne, start-up of concreet beleidsvoorstel. Standplaats is Amsterdam.

Belangrijke data en feiten

 • Looptijd DenkTank 2020: van 17 augustus t/m 18 december 2020.
 • Aanmelden voor de DenkTank 2020 kan t/m 12 april 2020 via dit formulier.
 • Informatieavonden – Meld je aan voor één de informatieavonden via deze link.
  • Woensdag 4 maart, 19:15 tot 21:00 uur, Rotterdam. Locatie: Honours Paviljoen, Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA Rotterdam.
  • Donderdag 12 maart, 19:15 tot 21:00 uur, Utrecht. Locatie: UCU Auditorium, Kriekenpitplein 1, 3584 EC Utrecht.
  • Dinsdag 24 maart, 19:15 tot 21:00 uur, Amsterdam. Locatie: Freedom Lab, ‘Central Perk’, Plantage Middenlaan 62, 1018 DH Amsterdam.
 • Op zaterdag 30 mei en 13 juni vinden de selectierondes plaats. We verzoeken kandidaten vriendelijk deze data vrij te houden in hun agenda’s.

Benieuwd naar de verhalen van onze DenkTank alumni? Lees (en bekijk) ze onderaan deze pagina.

Thema 2020: Een beter perspectief voor middengroepen in Nederland

De voorbereidingen voor de 15e editie van de Nationale DenkTank zijn in volle gang. Met veel plezier presenteren we je het thema voor 2020, dat in de komende maanden haar definitieve vorm zal krijgen:

Een beter perspectief voor middengroepen in Nederland

Het grootste aandeel huishoudens in Nederland leeft van een middeninkomen [1]. Ze zijn het cement van de samenleving. Als maatschappelijk middenveld dragen zij het meeste bij aan de economie en zorgen ze voor politieke stabiliteit. Deze groep omvat een breed palet aan mensen met verschillende beroepen, opleidingen, etnische en religieuze achtergronden. De toekomst van juist de middengroepen voelt én is in toenemende mate voor hen onzeker [2].

Huishoudens met een middeninkomen staan in toenemende mate onder druk. Het is niet langer vanzelfsprekend dat hard werken leidt tot een zeker en comfortabel leven, nu en in de toekomst. Garanties op een vaste baan of een zeker pensioen lijken weg te vallen, net als de mogelijkheid om een betaalbare woning te kopen of huren of voldoende sociale zekerheid. Middengroepen hebben, kortom, te maken met onzekerheid, net als mensen uit de lage inkomensgroepen en werklozen. Maar anders dan die duidelijk kwetsbare groepen, komt de problematiek van de middengroepen niet voldoende in beeld. Als we niet ingrijpen, zal de positie van een aantal specifieke middengroepen de komende decennia er slechter op worden: een deel van de middengroepen loopt het risico stevig te dalen op de sociale ladder. Met economische onzekerheid en meer maatschappelijke spanningen tot gevolg [3]. Hoe kunnen we sociale en economische daling van middengroepen in Nederland voorkomen en regie en stabiliteit in hun leven behouden?

De definitieve hoofdvraag en focusrichtingen bepalen we in samenwerking met experts en themapartners. De komende maanden zullen ook de verschillende deelonderwerpen worden bepaald en verder worden uitgediept. 

Help ons de DenkTank 2020 te realiseren

De Stichting is momenteel op zoek naar experts en themapartners. Mocht je hierover ideeën hebben, horen wij die graag. Dit kan via Anne de Brouwer.

Meedoen als deelnemer?

De Nationale DenkTank vindt plaats van medio augustus (precieze startdatum volgt) tot en met vrijdag 18 december 2020. Deelnemers van de Nationale DenkTank zijn ondernemende, creatieve en ambitieuze academici die zich graag inzetten voor het maatschappelijk belang. De inschrijving voor de DenkTank van 2020 is open tot en met zondag 12 april 2020. De selectie zal plaatsvinden in mei en juni. Lees alles over deelname en bekijk de veelgestelde vragen op deze pagina.

Bronnen

[1] De hoogte van ‘de middeninkomens’ is niet eenduidig – het CBS wijst op de verschillende definities die diverse organisaties hanteren. Zo hanteert het SCP een jaarlijks netto huishoudinkomen tussen de 13.000 en 44.000 euro. Dat is 60% van alle huishoudens.

[2] De mate waarin men een samenleving als onvoorspelbaar en betekenisloos ervaart. Uit: De val van de middenklasse? Het stabiele en kwetsbare midden. WRR, 2017.

[3] Aldus minister van Financiën Wobke Hoekstra in de HJ Schoolezing 2019. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2019/09/02/hj-schoo-lezing-2019-door-minister-hoekstra 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK maakt zich sterk voor een democratische rechtstaat, met een slagvaardig bestuur. Ze borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.