DenkTank-oplossing uitgelicht: Hack Je Les (NDT’16)

Studenten weten goed wat er schort aan hun eigen onderwijs. Desondanks spreken zij dit zelden uit naar de schoolleiding, de docenten of klasgenoten. Slechts weinig studenten voelen zich geroepen om in de studentenraad actief mee te denken over schoolbeleid. Dit leidt ertoe dat studenten hun onvrede opkroppen en passief blijven. Daarom bedachten Bertram Loth en Femke Cnossen tijdens de NDT’16 Hack Je Les, met als doel om onderwijsverbetering van onderaf te stimuleren en de feedbackcultuur te versterken.

Hack Je Les zorgt ervoor dat deze ontevreden houding van studenten wordt omgebogen naar een constructieve houding, wanneer scholen #LES inschakelen. In een ‘gehackt’ lesuur bespreken twee coaches de problemen waar studenten tegenaan lopen, in de klas, met de docent. Door als coach in de klas een open en veilige sfeer te creëren, merk je dat studenten duidelijk kunnen verwoorden wat ze vinden van hun onderwijs. Een coach voert in deze setting een ander soort gesprek dan een docent zou doen. Hierdoor kunnen en durven studenten met andere feedback te komen. Vervolgens stellen de studenten én docent een actieplan op waarmee ze samen aan de slag gaan.

Direct na deelname aan de DenkTank zijn Bertram en Femke naar de KvK gegaan om Hack Je Les officieel vast te leggen als onderneming. Met het bedrijf gaven zijn in eerste instantie vooral workshops over de methode van Hack Je Les. Langzamerhand zijn zij steeds meer trainingen gaan geven aan docenten op school, in combinatie met projecten om de Hack Je Les-methode in te bouwen in organisaties. Het doel hiervan is dat een Hack niet een eenmalige interventie blijft, maar dat er binnen de school echt iets wordt gedaan met de resultaten.

(Foto van vóór corona)

Proces en impact Hack Je Les

Tijdens de NDT’16 hebben Femke en Bertram het idee van Hack Je Les bedacht, vervolgens zijn ze het netwerk dat ze vanuit de NDT kenden gaan uitwerken: scholen, overkoepelende organisaties en soortgelijke initiatieven om mee te sparren. Vooral de partners van de DenkTank hebben enorm geholpen om van Hack Je Les echt een succes te maken. “We zijn vooral heel blij met het feit dat zo veel mensen enthousiast hebben gereageerd op Hack Je Les, en niet alleen dat, maar dat we Hack Je Les hebben kunnen opzetten op meerdere locaties”, aldus Femke en Bertram.

Met Hack Je Les hebben de DenkTankers inmiddels bij meer dan 30 organisaties projecten gedraaid. Ook is er op de VU een vak opgezet, Rebuilding Education, waarbij universitaire studenten nadenken over verbeteringen van hun eigen onderwijs. Veel scholen die Femke en Bertram getraind hebben in de methode van Hack Je Les, zijn na afloop zelf ook aan het Hacken geslagen. Bij veel van deze scholen zijn Bertram en Femke dus niet eens meer betrokken, en is het Hacken  zijn eigen leven gaan leiden. “En dat is precies wat wij wilden: dat mensen zelf aan de slag gaan met Hack Je Les en feedback, en dat de methode is ingebed in de organisatie.” 

Voor meer informatie over Hack Je Les zie www.hackjeles.nl.

Onderwijsinnovatie dankzij DenkTankers Jorim en Bertram (NDT’16)

Hoe zou jij je eigen onderwijs opnieuw vormgeven als je kon? Jorim Tielbeek en Bertram Loth (NDT’16) doceren momenteel het vak ‘Rebuilding Education’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Een vak wat zij zelf bedachten en initieerden.

Over Rebuilding Education

Met Rebuilding Education onderzoeken studenten verschillende academische perspectieven op onderwijsinnovatie en hoe ze leerervaringen kunnen verbeteren en opnieuw ontwerpen. En dit alles in samenwerking met relevante stakeholders.

Jorim: “De insteek lijkt op de Nationale DenkTank: zo is er een analysefase met kwalitatief onderzoek en een survey, gevolgd door een oplossingsfase. Bertram en ik nodigen verschillende experts uit als gastsprekers, van filosoof tot neurowetenschapper.”

Ontstaan met dank aan de Nationale DenkTank

Bertram en Jorim namen in 2016 deel aan de Nationale DenkTank, met als thema ‘het beroepsonderwijs van de toekomst’. Na afloop bleven de twee verder brainstormen over nieuwe vormen van onderwijs en kwamen zo op het idee voor Rebuilding Education. Ze trokken de stoute schoenen aan en pitchten hun idee. Vorig jaar werd het vak voor het eerst gegeven aan de VU, dit jaar volgde de primeur in Groningen.

Jorim: “Naast een grote dosis kennis leer je bij de DenkTank snel en concreet tot actie te komen. Dat willen wij inzetten om het onderwijs te verbeteren.”.

Rebuilding Education is onderdeel van het VU Honours-programma. Aan de RUG is het vak open voor masterstudenten. In Groningen is er nog een DenkTanker uit 2016 betrokken bij het vak: Femke Cnossen. (Femke en Bertram werken ook samen aan de DenkTank oplossing HackJeLes, red). Ook andere DenkTankers die zich specialiseren op onderwijs, zoals Richard van den Berg (NDT’15), zijn nauw betrokken. Esther van Duin en Youssef El Bouhassani (oud-DenkTankers én huidig bestuur NDT) hebben tevens gastcolleges verzorgd.

Benieuwd naar de resultaten?

Benieuwd naar de resultaten van de studenten? Kom naar de eindpresentatie op maandag 14 oktober. Aanmelden kan via j.tielbeek@amsterdamumc.nl.

Locatie: Academie Tien – Philip Guldenhof 100, Utrecht

Het programma is als volgt:
– 17:45 – 18:00: inloop
– 18:00 – 18:30: gezamenlijk diner
– 18:30 – 18:45: presentaties klaarzetten door studenten
– 18:45 – 19:30: eindpresentaties
– 19:30 – 20:15: uiteen in verschillende break-outs om feedback te geven op de presentaties
– 20:15 – 20:30: afsluiting

Wil je weten of Rebuilding Education ook bij jouw universiteit of hogeschool past? Neem contact op met Jorim.

Afbeeldingen: Jorim Tielbeek

Rijn IJssel verwelkomt 14 nieuwe hackers

Hack Je Les (oplossing Nationale DenkTank 2016) heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: de eerste veertien hackers van opleidingencentrum Rijn IJssel behaalden op maandag 8 juli hun Hacktificaat. Deze hackers breken op uitnodiging van hun collega’s in tijdens reguliere lessen om studenten te vragen wat ze vinden van hun opleiding. Vervolgens stelt de klas actieplannen op over hoe zij zelf hun onderwijs gaan verbeteren. Rijn IJssel wil zo studenten beter betrekken bij hun onderwijs en de feedbackcultuur tussen studenten, docenten en het management team versterken. Met ruim 11.000 studenten is Rijn IJssel de grootste school voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in Gelderland.

De nieuwe Hackers (foto: Bertram Loth)

Hack Je Les: van pilot naar trainingsbureau

Femke Cnossen en Bertram Loth deden beiden mee aan de Nationale DenkTank 2016. Daar hebben zij Hack Je Les bedacht. Na de DenkTank besloot het tweetal Hack Je Les verder uit te werken. In 2016 hackten Femke en Bertram de allereerste les, een klas met 29 jongens van de opleiding Junior Accountmanager. Veel gehackte lessen en enkele trainingsprogramma’s later is Hack Je Les uitgegroeid tot een trainingsbureau voor hackers.

Bertram: ‘We leren hackers-in-opleiding hoe je op een veilige en gestructureerde manier alles bespreekbaar maakt in de klas en hoe je studenten motiveert plannen te maken om zelf hun onderwijs te veranderen. En dat natuurlijk allemaal binnen één lesuur.’

Eerste gehackte docent ooit nu zelf hacker

De eerste gehackte docent ooit, Diederik Wismans (zie foto) werd in 2017 teamleider bij Rijn IJssel en vroeg Femke en Bertram of zij een groep collega’s binnen Rijn IJssel wilden opleiden tot hackers. 

Studenten ontwikkelen zich tot ware partners van je opleiding, met geweldige ideeën, analyses en ongezouten adviezen die verder reiken dat de dagelijkse hectiek. Daarnaast is de kracht dat studenten zelf aan de slag gaan.’, aldus Diederik.

Leuk detail: Diederik is zelf één van de veertien die maandag zijn opleiding tot hacker heeft afgerond.

Toekomstplannen Hack Je Les

Het enthousiasme van Diederik en de andere hackers van het cluster Economie en Uiterlijke Verzorging verspreidt zich als een lopend vuurtje door Rijn IJssel. Bertram: ‘We zijn nu druk bezig met het opleiden van hackers bij Zorg & Welzijn en starten hopelijk volgend schooljaar ook bij CIOS & Veiligheid en Creatieve Industrie. Het is mooi om te zien hoe Hack Je Les leeft bij docenten en studenten.’

De kersverse Hackertrainers (foto: Bertram Loth)

Zelf hacker worden?

We wensen Diederik Wismans en zijn collega’s het komende schooljaar veel succes. Wil je ook dat jouw les gehackt wordt? Of wil jij zelf hacker worden? Ga dan naar www.hackjeles.nl en meld je aan.

Lees ook:

Stichting Elise Mathilde Fonds

Jaarlijks investeert het Elise Mathilde Fonds in een betere maatschappij door steun aan zo’n 1000 uiteenlopende initiatieven.

DenkTankers 2016 staan met ‘gek van ggz’ in Trouw

Van je frustratie je drive maken: Rasila Hoek en Vivian Hemmelder (NDT’16) weten er alles van. Zij komen de knelpunten van de specialistische ggz persoonlijk tegen in de rol van patiënt.

“Wij ervaren de problemen als patiënten in de specialistische ggz uit de eerste hand en vragen ons inmiddels wanhopig af wanneer de politiek hier écht iets aan gaat doen.”

Rasila en Vivian kennen elkaar van de Nationale DenkTank, waaraan zij in 2016 beiden deelnamen. Met ‘Gek van ggz’ willen de DenkTankers op een positieve manier aandacht voor het thema genereren en uiteindelijk een set aan concrete adviezen presenteren aan het veld. Op 29 januari 2019 behaalden zij al een mooie publicatie in Trouw getiteld “Minister, vergeet keuzevrijheid in de ggz: wij willen behandeld worden”.

 

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

wil dat haar studenten en medewerkers verder kijken: verder dan het eigenbelang, het eigen vakgebied, verder dan het bekende, verder dan het hier en nu. De VU stelt kennis en experts beschikbaar voor inhoudelijke ondersteuning van de Nationale DenkTank.

Stichting de Avond van Wetenschap en Maatschappij (W&M)

streeft naar meer aandacht voor de wetenschappelijke mening in het maatschappelijk debat. Stichting de Nationale DenkTank ontstond tijdens de 5e Avond van Wetenschap & Maatschappij. Het bestuur van W&M vormt de Raad van Advies van de Nationale DenkTank en adviseert het bestuur bij strategische keuzes en het vinden van ondersteuning voor de jaarlijkse opdracht.

Andersson Elffers Felix (AEF)

is een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken en ondersteunt de stichting en de Nationale DenkTank bij het vergroten van impact van de gekozen oplossingen, met speciale aandacht voor het slim betrekken van maatschappelijke stakeholders.

De Universiteit van Amsterdam

is een van de grote universiteiten van Amsterdam en biedt de deelnemers aan de Nationale DenkTank een werkplek tijdens de onderzoeksperiode. Daarnaast stelt zij kennis en experts beschikbaar voor inhoudelijke ondersteuning van de Nationale DenkTank.

Newcom Research & Consultancy

is een onderzoeks- en adviesbureau dat kennis, expertise en mankracht inzet bij het opzetten, uitvoeren en analyseren van het onderzoek van de jaarlijkse DenkTank.