NDT’er Ellen Vas (’21) opent onderwijscongres

NDT’er Ellen Vas (’21) opent onderwijscongresAnnouncement Date : Dec 1 , 2021

Het onderwijscongres werd bijgewoond door leden van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad, (school)besturen en schoolleiders. Bekijk Ellens bijdrage hier (vanaf 5:15).