NDT’22 op Congres Natuurlijk

NDT’22 op Congres NatuurlijkAnnouncement Date : Oct 17 , 2022

In een plenaire sessie schitterden de DenkTankers Lina en Dijs. De oplossingen werden gedeeld en vervolgens getoetst aan de 300 aanwezige professionals in een oplossingsmarkt en twee workshops.