2010 • Handen af van onze hulpverleners

2010 • Handen af van onze hulpverlenersAnnouncement Date : Dec 30 , 2010

2010-top

Impact

  • Meest succesvolle SIREcampagne ooit
  • Lancering haalde opening NOS Journaal
  • Minister Opstelten nam aanbeveling over

In 2010 ondervond de DenkTank dat de politie te kampen had met een imagoprobleem: het was voor burgers weinig zichtbaar dat de politie op een uiterst gedreven manier misdaad bestrijdt. Zodoende werd besloten dat een publiekscampagne nodig was, om burgers hiervan bewust te maken.

SIRE was hiervoor de ideale partner, en om het idee ook bij hen te laten landen, schaalde de DenkTank het onderwerp op naar meer maat-schappelijke erkenning en waardering voor hulp-verleners in het algemeen. Toen bestuurslid van de DenkTank Hans Peters eind 2010 ook toetrad tot het bestuur van SIRE, is hij actief gaan lobbyen om een SIRE-campagne te kunnen lanceren. In eerste instantie was er niet veel draagvlak voor het onderwerp.

Hans heeft vervolgens tijdens elke SIRE bestuursvergadering een nieuw feitje over of testimonial van hulpverleners gepresenteerd. Door iedere keer met relevante feiten te komen, werd het SIRE-bestuur toch overtuigd en be-sloot zij in te stemmen met een campagne. Een volgende stap was het overtuigen van het reclamebureau, hetgeen ook niet zonder slag of stoot ging. Zoals al bleek uit de analyse van de DenkTank: het Nederlandse publiek vond dat de problematiek waar hulpverleners mee te maken krijgen bij hun vak hoort: “Politie-agenten kunnen zichzelf toch verdedigen.”

Door de vergelijking te trekken met de conventie van Genève, waarin is opgenomen dat hulpverleners in tijden van oorlog onschend-baar zijn, ging het balletje uiteindelijk rollen. Het resultaat was de meest succesvolle SIRE-campagne in haar 47-jarig bestaan met significante impact: de lancering was de opening van het Achtuurjournaal. Liesbeth Spies, toenmalig Minister van Binnenlandse Zaken, kreeg door SIRE en de DenkTank een witboek aangeboden. Eén van de aanbevelingen hieruit werd al snel opgepakt: PTSS bij hulpverleners werd destijds niet als beroepsgerelateerde ziekte gezien. Toenmalig Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten heeft deze aanbeveling binnen een jaar overgenomen.

Eenzelfde werkwijze heeft bijgedragen aan de SIRE-campagne ‘Kliekipedia’ uit 2014, met betrekking tot voedselverspilling, het thema van de DenkTank van 2012.

Erik Roebroek, Nationale DenkTank 2010

Hans Peters, Voorzitter Nationale DenkTank

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie