Auteur Suzanne Bouten

Vluchtelingen voor de Klas (NDT’16) – Eerste deelnemer heeft een baan

05-04-2018
Interview met Ottilia Kasbergen, alumna Nationale DenkTank 2016

Aanleiding

De Nationale DenkTank van 2016 ging over het beroepsonderwijs van de toekomst. Onder andere de volgende drie problemen werden geconstateerd op basis van het onderzoek. Het project ‘Vluchteling voor de Klas’ pakt meerdere problemen tegelijk aan. Mbo-instellingen kampen met een docententekort voor Engels, sinds dit een belangrijk keuzevak is geworden in het mbo. Daarnaast is de docentpopulatie weinig etnisch gevarieerd. Veel mbo-studenten worden daardoor nooit onderwezen door iemand die op hen lijkt. De inzet van goed opgeleide docent-vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië of Turkije kan dit probleem het hoofd bieden. Ten derde zijn er in ons land veel statushouders met relevante werkervaring in hun land van herkomst, die graag aan het werk zouden gaan, maar de mogelijkheden of juiste certificering missen.

Oplossing

“Vluchtelingen voor de Klas”. Vluchtelingen voor de Klas gaat de drie problemen gezamenlijk tegen. Het werd bedacht en opgezet door Jorim Tielbeek, Ottilia Kasbergen en Houssam Boutaïbi. Het was een van de ideeën van de Nationale DenkTank 2016 die het eindrapport als oplossing helaas niet heeft gehaald. Toch besloten deze DenkTank-deelnemers ermee aan de slag te gaan, en met succes. Samen met The Mobile Educators, Gemeente Amsterdam, Refugee Start Force en ROC Amsterdam werd dit DenkTank-idee realiteit. Op initiatief van de DenkTankers deden stichting The Mobile Educators en online community Refugee Start Force een subsidieaanvraag bij de gemeente Amsterdam. De subsidie werd toegekend om twintig statushouders naar een baan in het beroepsonderwijs begeleiden. De statushouders, veelal van Syrische komaf, hebben in hun vaderland al als docent Engels gewerkt. Tijdens het bijscholingstraject hebben zij kennisgemaakt met en intensief les gekregen in alle aspecten van het Nederlandse onderwijs (didactiek, processen, cultuur en context). Deze bijscholing, in combinatie met een docentstage, bereidt hen voor op het behalen van een pedagogisch didactisch getuigschrift als docent in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Impact

Het eerste traject van Vluchteling voor de Klas is succesvol afgerond. 18 deelnemers ontvingen in december 2017 hun certificaat. De certificaten getuigen van deelname aan de lessen ter introductie in het Nederlandse onderwijssysteem, gecombineerd met een stage aan een mbo-instelling in Amsterdam. De kersverse gecertificeerde docenten zullen nu gaan solliciteren naar een baan als docent Engels aan een mbo, nog meer stagelopen of een vervolgopleiding volgen. Maar er is nog meer goed nieuws. Eén van de deelnemers, Ammar, is inmiddels aangenomen bij het ROC Amsterdam. Hij zal daar bij de Horeca-opleidingen Engels onderwijzen. Ammar heeft ervaren dat het helpt om stagegelopen te hebben in Nederland: voorheen solliciteerde hij al vele malen op een onderwijspositie, maar hij werd altijd afgewezen. Na zijn stage lukte het direct.

Vervolg

Niet alle oud-deelnemers vinden na het traject zo eenvoudig een baan. Daarom hebben initiatiefnemers Jorim Tielbeek, Henk Frencken (van The Mobile Educators), Houssam Boutaïbi en Ottilia Kasbergen besloten hen nog langer te begeleiden. Zij zullen hen hulp bieden bij het solliciteren, en faciliteren het uitwisselen van ervaringen en kansen onder de oud-deelnemers. Ook hebben zij een kerngroep van 5 ‘alumni-deelnemers’ samengesteld die zal ondersteunen in de realisering van de doelen van het project.

Auteur Suzanne Bouten

Agenda

Expertforum Nationale DenkTank 2018

27 september 2018

Eindpresentatie Nationale DenkTank 2018

10 december 2018

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan hier aan voor onze nieuwsbrief