Auteur Voornaam Achternaam
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Van Denken naar Doen

01-05-2014

Ieder jaar brengen de deelnemers van de Nationale Denktank begin december een eindrapport uit. Dit rapport bevat naast een visie over de toekomst van het thema van dat jaar ook een aantal praktisch te implementeren oplossingen. In van Denken naar Doen volgen we een aantal van de bedachte oplossingen van idee naar realiteit.

Zorgkwaliteit Verspreid (2013)
Door het opstellen van uniforme uitkomstindicatoren met een breed gedragen meetwijze verbeteren we de kwaliteit van zorg voor iedereen. Patiëntrelevante uitkomstindicatoren per medische aandoening, gemeten door de arts en bijgehouden door een derde, onafhankelijke partij. Dat is het idee van Zorgkwaliteit Verspreid van de Nationale DenkTank 2013.

Matthijs Groeneveld, deelnemer in 2013, is de afgelopen maanden in gesprek gegaan met een aantal initiatieven zoals Zorg voor Uitkomst, Meetbaar Beter en DICA. Dit zijn waanzinnig goede initiatieven die de kwaliteit van zorg en de uitkomsten van geleverde zorg echt transparant maken. Wat er bedacht is tijdens de DenkTank van het afgelopen jaar was niet nieuw, in de VS en Zweden zijn ze hier al verder mee. De vraag is dan ook waarom de initiatieven niet breder, voor meer aandoeningen en over de keten heen kunnen worden uitgerold binnen Nederland.

Vanuit zijn tijdelijke functie bij de branche organisatie Zorgverzekeraars Nederland is Matthijs, in aansluitend op het huidige kwaliteitsprogramma van de gezamenlijke zorgverzekeraars, een strategieplan aan het vormgeven om deze uitkomstindicatoren in de zorg de komende 5 jaar op een uniforme wijze te meten. Eind mei moet het plan afgerond zijn. Daarna wordt er gekeken hoe het een en ander kan worden uitgerold voor verscheidene aandoeningen.

Het Bijmengprincipe (2012)
Het thema van de Nationale DenkTank van 2012 was duurzaamheid in de voedselketen. Eén van de bedachte oplossingen binnen dit thema was het Bijmengprincipe. Dit principe houdt kort gezegd in dat duurzaam voedsel voor alle consumenten betaalbaar wordt door de efficiënte keten van reguliere producten te gebruiken voor de introductie van duurzame alternatieven op grote schaal.

Begin dit jaar is er door de Universiteit van Wageningen een haalbaarheidsstudie naar het Bijmengprincipe uitgevoerd, waarin het is omgedoopt tot het groen groei model. In dit rapport dat eind februari uit is gekomen, wordt dit verdienmodel geadviseerd om duurzame markttransities te realiseren. De precieze invulling van deze plannen zal de komende tijd vorm gaan krijgen, maar onder andere Achmea heeft interesse getoond in het  concept om gezonde voeding te introduceren.

CrossOver (2011)
Vanuit de Nationale DenkTank in 2011 (Maak Werk van de Toekomst) zijn Josje Damsma en Bernold Nieuwesteeg in 2013 hun bedrijf Arbinn begonnen. Vanuit het bedrijf analyseren ze innovaties op de arbeidsmarkt en voeren deze vervolgens in. Na de eindpresentatie in 2011 zijn vier oud-DenkTankers door twee werkgeversorganisaties (WENb en WWb) gevraagd om de resultaten van de toenmalige DenkTank te presenteren op hun jaarcongres. Vanuit daar is het balletje snel gaan rollen: eerst werden ze gevraagd onderzoek te doen binnen de nuts- en watersector, van waaruit het rapport Ruim Baan werd geschreven. Naar aanleiding van dit rapport volgde het verzoek om de gevonden oplossingen door te voeren.

Begin maart van dit jaar is het project CrossOver gestart. Vijf bedrijven leveren gedurende drie en een halve maand in totaal elf trainees die zich ongeveer een dag per week beschikbaar stellen om kennis te delen tussen de bedrijven onderling. Vanuit best-practices wordt er gezocht naar oplossingen voor gemeenschappelijke problematiek. 20 juni worden de resultaten gepresenteerd aan de participerende bedrijven.

Help zelf een handje mee
Heb je zelf een idee of suggestie over een van de bovenstaande onderwerpen? Schroom dan niet contact op te nemen!

Zorgkwaliteit Verspreid: Matthijs Groeneveld

Het Bijmengprincipe: Marc van der Schee

CrossOver: Josje Damsma

Auteur Voornaam Achternaam
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Agenda

Expertforum Nationale DenkTank 2018

27 september 2018

Eindpresentatie Nationale DenkTank 2018

10 december 2018

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan hier aan voor onze nieuwsbrief