Stichting de Nationale DenkTank is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden met brede maatschappelijke interesse en energie om onze groei-ambities mede mogelijk te maken.

Stichting de Nationale DenkTank creëert praktische oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dat doen wij nu al meer dan tien jaar door jaarlijks met een groep jonge academici een maatschappelijk thema te kraken. Daarnaast organiseren we ontmoetingen, evenementen en kortere DenkTanks. Deelname biedt studenten en recent afgestudeerden de kans zich persoonlijk en professioneel op hoog tempo ontwikkelen en biedt partners nieuwe perspectieven op lastige problemen.
De ideeën die uit onze activiteiten voortkomen implementeren we samen met partners en maken we zoveel mogelijk publiek. Jaarlijkse staat er een thema centraal; in 2018 zal de Nationale DenkTank aan de slag gaan met een vraagstuk over circulaire economie.

Profiel
Het bestuur bestaat uit tien vrijwilligers en dient een goede afspiegeling te zijn van de pijlers overheid, bedrijfsleven en wetenschap. We zoeken momenteel twee bestuursleden met ruime ervaring, een stevig netwerk binnen de (semi- of rijks)overheid, het bedrijfsleven, kennis- of non-profitsector en/of ervaring met de Nationale DenkTank.

De ideale kandidaat:
• heeft een brede maatschappelijke interesse;
• heeft een “track record” waaruit initiatief spreekt;
• wil een (onbezoldigde) bijdrage leveren aan de Nationale DenkTank;
• is bereid hier tijd voor vrij te maken;
• werkt graag samen met een enthousiast en ambitieus bureau;
• is in staat om zijn/haar relevante netwerk in te zetten voor de stichting.

We voeren een actief diversiteitsbeleid.
De bestuurswerkzaamheden vangen bij voorkeur begin 2018 aan.

Contact
Wij ontvangen uw CV en korte motivatie voor 15 januari bij Eva Bik, Directeur Stichting
de Nationale DenkTank – vacatures@nationale-denktank.nl. Tevens kunt u met haar
contact opnemen voor nadere inlichtingen. Kandidaten krijgen voor eind januari bericht
en gesprekken vinden plaats in februari.