Auteur Suzanne Bouten

Talent voor de Klas (NDT’16) – Eerste Mbo-traineeship gaat van start in september

05-04-2018
Interview met Hannah Edelbroek en Michelle Smid, alumni Nationale DenkTank 2016

Aanleiding

De DenkTank van 2016 droeg het thema “Het beroepsonderwijs van de toekomst”. Tijdens de analysefase werd er met ruim 400 professionals uit het beroepsonderwijs gesproken. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat het bezitten van sterke pedagogische en interpersoonlijke vaardigheden onder docenten van essentieel belang is om les te kunnen geven op de entreeopleiding en niveau 2 van het mbo. Het contact maken met de studenten en het bieden van een veilig klimaat in de klas bleken noodzakelijk om de studenten op deze niveaus een goed leerklimaat te bieden. Daarnaast toonde het onderzoek aan dat er de komende tien jaar een groot docententekort zal ontstaan op het mbo, onder meer als gevolg van de vergrijzing en het grote uitvalpercentage onder startende docenten. Om docenten te werven die aansluiten bij de behoefte van de studenten op de entreeopleiding en niveau 2 én om te bij te dragen aan het verkleinen van het docententekort is het daarom noodzakelijk om een nieuwe docentenpoule te creëren die over bovengenoemde vaardigheden beschikt.

Oplossing

“Talent voor de klas.” Talent voor de Klas is een tweejarig traineeship waarin universitair geschoolde pedagogen en psychologen worden omgeschoold tot docent voor de entreeopleiding en niveau 2 opleiding van het mbo. Deze oplossing werd bedacht en opgezet door Michelle Smid en Hannah Edelbroek en was één van de tien gepresenteerde oplossingen van de Nationale DenkTank 2016. Doelstelling van Talent voor de Klas is om talentvolle academici in te zetten als docent en verbinder in het middelbaar beroepsonderwijs. Het programma dat de trainees zullen volgen zal bestaan uit een praktijkdeel waarin de trainees daadwerkelijk voor de klas staan, een theoriedeel waarin zij worden opgeleid tot volwaardige mbo-docenten en een persoonlijk ontwikkeltraject, waarin ze werken aan een project binnen de mbo-instelling.

Impact

In 2017 is het concept van het traineeship door Michelle en Hannah in co-creatie met zes mbo-instellingen (Friesland College, Koning Willem 1 College, Noorderpoort, ROC van Amsterdam, ROC Midden Nederland en ROC TOP) verder ontwikkeld, waarna Studelta in maart 2018 de uitvoering van het traineeship op zich heeft genomen. Studelta is een organisatie voor starters in onder andere het onderwijs en de zorgsector, en richt zich op recruitment, detachering en ontwikkeling.  In het voorjaar van 2018 zal de eerste lichting trainees, vanaf nu ook wel ‘pioniers’ genoemd, geselecteerd worden. Zij zullen in september 2018 starten op mbo-instellingen door het hele land.

Vervolg

Nu de samenwerkingsovereenkomst met Studelta getekend is willen Michelle en Hannah zo veel mogelijk mbo-instellingen enthousiast krijgen om de ‘pioniers’ af te nemen. “En we zijn daarnaast ook op zoek naar betrokken, proactieve en verbindende pedagogen en psychologen met affiniteit voor deze doelgroep die willen solliciteren”, aldus Hannah en Michelle. Hier kunnen ze jouw hulp bij gebruiken. Ben of ken jij een mbo-instelling of potentiële ‘pionier’ die mee zou moeten doen aan dit traineeship? Of is je interesse gewekt en wil je meer weten over dit project? Ga dan naar de website van Studelta voor meer informatie. Hannah en Michelle hebben ook nog in deze blog hun persoonlijke verhaal geschreven.

Auteur Suzanne Bouten

Agenda

Expertforum Nationale DenkTank 2018

27 september 2018

Eindpresentatie Nationale DenkTank 2018

10 december 2018

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan hier aan voor onze nieuwsbrief