Auteur Leonie Blom
Projectmedewerker, pers- en communicatie Nationale denktank

Overhandiging eerste eindrapport aan Sander Dekker

04-12-2015

Op vrijdag 4 december kreeg staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker het allereerste exemplaar van het eindrapport overhandigd.

overhandiging Lizan-klein

Vijf DenkTankers gingen bij hem op bezoek om een aantal oplossingen onder de aandacht van de staatssecretaris te brengen. Zo kwamen de Lerarenbrigade, Vrijheid van Schoolbestuur, de BrugklasBonusDocentenCoschap, en OnzeLes aan bod.

Over de Lerarenbrigade was Dekker enthousiast; het idee leunt volgens hem op de gedachte dat de sterkere docenten de zwakkeren helpen. Vrijheid van Schoolbestuur vond Dekker interessant, maar hij vroeg zich af of dit juridisch mogelijk was (en dat is het volgens ons).

in gesprek met Laura-klein

Over de BrugklasBonus ontstond een stevige discussie, want Dekker moet zelf vóór 1 maart 2016 met een voorstel komen over de brede brugklas, dus hij is hiervan goed op de hoogte. Hij stelde een aantal kritische vragen, zoals “heeft het op de sterkere leerlingen geen slechte invloed?” (er is uit geen enkele studie gebleken dat sterkere leerlingen achteruit gaan op cognitief vlak, en op burgerschap scoren ze zelfs beter dan leerlingen in smalle klassen) en “moeten we dit probleem niet vanuit de vraagkant (ouders en leerlingen) aanpakken in plaats van vanuit de overheid?” (dat kan natuurlijk ook, maar zal veel meer tijd vergen en wij achten het van belang dat de overheid de zwakkere leerlingen in bescherming neemt).

in gesprek met Laura en Anke Marit-klein

Over het Docentencoschap was Dekker ook positief, hij vroeg zich zelfs af of dit niet al ergens gebeurt (niet op de manier die wij voorstellen). Hij was het er mee eens dat de huidige structuur, die betekent dat afgestuurde masterstudenten nogmaals een dure, onderzoeksgerichte master moeten volgen, niet bevorderlijk is om op te leiden tot VO-docenten.

Op het idee van OnzeLes zei Dekker resoluut: “Meteen doen!” Hij vond het een creatieve oplossing en is zeer te spreken over het introduceren van een verbeterde feedbackcultuur in het Nederlandse onderwijs.

Tot slot vroeg Dekker of het na de eindpresentatie dan klaar was voor de DenkTank? We konden hem geruststellen: wij zien onze eindpresentatie meer als een kick-off voor het verwezenlijken van onze ideeën! Dekker sloot af door te zeggen dat als één van ons ooit zelf voor de klas zou gaan staan (via het Docentencoschap?) hij persoonlijk zou langskomen. Daar houden we hem uiteraard aan!

Auteur Leonie Blom
Projectmedewerker, pers- en communicatie Nationale denktank

Agenda

Expertforum Nationale DenkTank 2018

27 september 2018

Eindpresentatie Nationale DenkTank 2018

10 december 2018

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan hier aan voor onze nieuwsbrief