Netbeheer Nederland toegetreden als sponsor van de Nationale DenkTank 2009

Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van de regionale en landelijke netbeheerders in Nederland, is toegetreden als sponsor van de Nationale DenkTank 2009. Samen met het Ministerie van VROM, het Interdepartementaal Projectbureau […]

Andy Hobsbawm key-note speaker tijdens Expertforum Nationale DenkTank 2009 in Den Haag

Op 7 oktober vindt in De Glazen Zaal in Den Haag het Expertforum plaats van de Nationale DenkTank 2009. (tijd: 14:30 – 18:00) Tijdens het Expertforum leggen de deelnemers van de […]

DenkTank 2009 gestart: energieconsument onder de loep

Vandaag gaat De Nationale DenkTank 2009 van start. Eénentwintig ambitieuze, maatschappelijk betrokken en getalenteerde jonge academici buigen zich de komende drie maanden over de vraag hoe en door wie de […]

Nationale DenkTank 2009 van start

Op 17 augustus gaat de 4e editie van De Nationale DenkTank van start. Een team van 23 excellente jonge academici gaat op zoek naar innovatieve manieren om consumenten aan te […]

DenkTank 2009 samengesteld

Ook dit jaar is het weer gelukt een bijzondere groep jonge mensen samen te stellen om de DenkTank 2009 vorm te geven. In samenwerking met Werving en Selectiebureau YER zijn […]

Vijf DenkTank-ideeën gehonoreerd door ZonMw

ZonMw, instelling voor gezondheidszorgonderzoek, heeft een bijdrage geleverd aan het succes van DenkTank 2008, door een budget van 250.000 euro beschikbaar te stellen om de DenkTank ideeën uit te voeren […]

DenkTank veelvuldig genoemd in Nota Jeugd en Gezin

Op maandag 15 juni presenteerde minister Rouvoet zijn notitie over een gezonde jeugdcultuur: ‘Onze jeugd van tegenwoordig’. De notitie ademt dezelfde gedachte als het DenkTank rapport Gezond voor Elkaar. Deze […]

DenkTank overhandigt rapport aan Tweede Kamercommissie

Dinsdag 17 maart overhandigde de Nationale DenkTank zijn eindrapport aan de Tweede Kamercommissie voor Jeugd en Gezin, precies drie maanden nadat het rapport aan minister Rouvoet is overhandigd. Het aanbieden […]

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan hier aan voor onze nieuwsbrief