DenkTank 2009 gestart: energieconsument onder de loep

Vandaag gaat De Nationale DenkTank 2009 van start. Eénentwintig ambitieuze, maatschappelijk betrokken en getalenteerde jonge academici buigen zich de komende drie maanden over de vraag hoe en door wie de […]

Nationale DenkTank 2009 van start

Op 17 augustus gaat de 4e editie van De Nationale DenkTank van start. Een team van 23 excellente jonge academici gaat op zoek naar innovatieve manieren om consumenten aan te […]

DenkTank 2009 samengesteld

Ook dit jaar is het weer gelukt een bijzondere groep jonge mensen samen te stellen om de DenkTank 2009 vorm te geven. In samenwerking met Werving en Selectiebureau YER zijn […]

Vijf DenkTank-ideeën gehonoreerd door ZonMw

ZonMw, instelling voor gezondheidszorgonderzoek, heeft een bijdrage geleverd aan het succes van DenkTank 2008, door een budget van 250.000 euro beschikbaar te stellen om de DenkTank ideeën uit te voeren […]

DenkTank veelvuldig genoemd in Nota Jeugd en Gezin

Op maandag 15 juni presenteerde minister Rouvoet zijn notitie over een gezonde jeugdcultuur: ‘Onze jeugd van tegenwoordig’. De notitie ademt dezelfde gedachte als het DenkTank rapport Gezond voor Elkaar. Deze […]

DenkTank overhandigt rapport aan Tweede Kamercommissie

Dinsdag 17 maart overhandigde de Nationale DenkTank zijn eindrapport aan de Tweede Kamercommissie voor Jeugd en Gezin, precies drie maanden nadat het rapport aan minister Rouvoet is overhandigd. Het aanbieden […]

Philips lanceert pilot beweegprogramma DirectLife op Amstellyceum

Naar aanleiding van het DenkTank-advies ‘Gewoon bewegen’ is Philips een pilot gestart op het Amstelyceum om de mogelijkheden en effecten van het beweegprogramma DirectLife bij Nederlandse jongeren te onderzoeken . […]

Idee uitvoeren? Kom naar matchmakersbijeenkomst bij ZonMw!

Heeft u interesse om de ideeën van de Nationale DenkTank 2008 uit te voeren? Geef u dan op voor de matchmakersbijeenkomst van ZonMw op 11 februari. Veel van de ideeën […]

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan hier aan voor onze nieuwsbrief