Auteur Suzanne Bouten

Nationale DenkTank bij Adviesgroep voor Industrietafel

24-04-2018

Minister Wiebes is bezig met het opstellen van een nieuw klimaatakkoord, samen met partners uit het bedrijfsleven, NGO’s en overheid. Zij werken samen in vijf ‘klimaattafels’ aan de conceptteksten voor het nieuwe klimaatakkoord. Voor de ‘industrie-klimaattafel’ is een adviesgroep geformeerd onder de bezielende leiding van Ruud Koornstra. De Nationale DenkTank is gevraagd voor deze adviesgroep en een aantal DenkTankers nemen hieraan deel. De adviesgroep aan de Industrietafel voor het Klimaatakkoord bestaat uit experts op verschillende aan de industrie gerelateerde en maatschappelijk overschrijdende thema’s. De adviesgroep voorziet de Industrietafel (en desgewenst de afzonderlijke subtafels) tussen April 2018 en December 2018 van gevraagd zowel als ongevraagd advies. De adviesgroep handelt gedurende deze periode als een “inhoudelijk geoutilleerd geweten” in het proces van totstandkoming van duidelijke, ambitieuze, haalbare en toekomstbestendige actieplannen. Doel is de Industrietafel en diens subtafels te voorzien van kennis, “sanity-checks”, inzichten, een handelingsperspectief, en een waardenvrije context die breder reikt dan industrie alleen. De leden van de adviesgroep brengen hun input niet alleen vanuit hun kennis van de industrie, van energie, van grondstoffen en maakprocessen zelf, maar brengen vooral ook overschrijdende thema’s in: innovatie, onderwijs, maatschappelijke, economische en ecologische impact, digitalisering. Zo bieden wij de Industrietafel een context waarlangs deze kan “leiden vanuit de toekomst”. Een context waarlangs de in het klimaatakkoord gestelde doelen gedragen en versneld worden door een brede groep stakeholders, en hiermee glansrijk behaald worden.”

Op 24 april 2018 was er een bijeenkomst en de middag stond vooral in het teken van het bespreken van veelbelovende innovaties (oa startups) die de industrie kunnen helpen in hun energietransitie. DenkTankers Mark Beumer (NDT”09) en Anne Vos (NDT’14) dachten constructief mee en hebben met hun frisse blik de gedachten op scherp gezet.

Auteur Suzanne Bouten

Agenda

Expertforum Nationale DenkTank 2018

27 september 2018

Eindpresentatie Nationale DenkTank 2018

10 december 2018

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan hier aan voor onze nieuwsbrief