Auteur Voornaam Achternaam
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Schippers lovend over oplossingen 2013

18-04-2014

Deelnemers van de Nationale DenkTank 2013 brengen hun ideeën voor een gezonder Nederland samen met minister Schippers een stap verder.

De Nationale DenkTank (NDT) eindigt niet na december als de officiële periode van de DenkTank is afgelopen. Deelnemers blijven ook na de DenkTank betrokken bij de door hun uitgebrachte adviezen en ideeën.  Vorige week zaten deelnemers van de Nationale DenkTank 2013 met  minister van Volksgezondheid Edith Schippers om de tafel met als doel twee van de tien ideeën geïmplementeerd te krijgen: de Health Impact Bonds en De Advieswinkel.

Health Impact Bonds eerste impuls
Het idee van de ‘Health Impact Bonds’ (HIBs) – een nieuwe manier om initiatieven in de zorg te financieren waarbij private investeerders het benodigde geld voorschieten en zij terugbetaald worden vanuit de gemaakte besparingen – kreeg na december een eerste impuls toen Society Impact en Ellis Broeks, deelnemer van de NDT in 2013,  bekend maakten om het idee verder uit te werken en op zoek te gaan naar bestaande initiatieven die niet via de reguliere wegen gefinancierd kunnen worden en dus als pilots kunnen dienen.

Op 20 februari werd een eerste bijeenkomst georganiseerd met mogelijke financiers en andere betrokkenen zoals zorgverzekeraars en zorgondernemers.

Volgende stappen
De minister reageerde positief over het concept van de HIBs: “Dit is een geweldig plan. We moeten kijken of we de HIBs ook echt mogelijk kunnen maken. Daarom stel ik voor jullie in de innovatiebrief naar de tweede kamer op te nemen.” Een prachtige kans om een van de ideeën van de Nationale DenkTank 2013 in het maatschappelijk debat te brengen.

Daarnaast is de afspraak gemaakt om met de top van VWS te kijken hoe de door Society Impact geïdentificeerde barrières voor het invoeren van de HIBs weggenomen kunnen worden. Als dat lukt, kunnen innovatie en preventie met de HIBs mogelijk gemaakt worden!

Stichting De Advieswinkel opgericht
Het tweede idee dat met minister Schippers is besproken, is ´de Advieswinkel´. De Advieswinkel, naar analogie van de Rechtswinkel, is een plek waar mensen met lichte psychologische klachten gratis terecht kunnen voor informatie en praktisch advies. Op 9 April 2014 is Stichting De Advieswinkel officieel opgericht. De minister vind het een sympathiek idee en komt graag de eerste Advieswinkel openen als het zo ver is. Ze stipte wel aan dat het wettelijk goed geborgd moet worden. Daarom spreken deelnemers van de NDT 2013 binnenkort met experts op het ministerie om ervoor te zorgen dat straks iedere Nederlander veilig en gratis psychologisch advies kan inwinnen. Gezondheid is immers fysieke, sociale én mentale gezondheid!

Van visie naar praktijk
De Nationale DenkTank 2013 laat zien dat er na het uitbrengen van het eindrapport ook echt iets met de plannen gebeurt. De minister is enthousiast en brengt beide ideeën weer een stap verder. Ook aan de andere acht ideeën (zoals Getrapt pensioen, Carte Blance, Gedeeltelijk Eigen Risico) wordt nog volop gewerkt en zo is de visie van de NDT 2013, namelijk veerkrachtszorg in 2030, alweer heel wat stappen dichterbij!

Auteur Voornaam Achternaam
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Agenda

Expertforum Nationale DenkTank 2018

27 september 2018

Eindpresentatie Nationale DenkTank 2018

10 december 2018

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan hier aan voor onze nieuwsbrief