Auteur Leonie Blom
Projectmedewerker, pers- en communicatie Nationale denktank

Lerarenbrigade krijgt pilot in Amsterdam

20-05-2016

Half april was de Lerarenbrigade, oplossing van de Nationale DenkTank 2015, volop in de media. In Amsterdam werd een voorstel bij de gemeenteraad neergelegd om in 2017 met een pilot te starten van dit idee. Wij vroegen Frank Westhoek, deelnemer aan de Nationale DenkTank 2015 en één van de bedenkers van de Lerarenbrigade, het hemd van het lijf over deze ontwikkelingen!

Hoe is het met de Lerarenbrigade gegaan na afloop van de Nationale DenkTank 2016?

De LerarenBrigade is ontwikkeld door heel veel in gesprek te gaan met leerkrachten, schoolleiders en onderwijsexperts. Na afloop van de DenkTank was het zaak te onderzoeken hoe de LerarenBrigade geïmplementeerd kon worden. In december en januari ben ik met diverse partijen in gesprek gegaan. Zo heb ik met individuele schoolbesturen gesproken en hebben we de oplossing ook besproken met de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, toen we daar met een afvaardiging van de Nationale DenkTank 2016 in januari te gast waren.

Uiteindelijk ben ik in gesprek geraakt met een aantal personen binnen de Gemeente Amsterdam. De fractievoorzitter van D66 bleek erg enthousiast te zijn over het idee. Ook de wethouder toonde interesse. Uiteindelijk heeft dit alles geleid tot een initiatiefvoorstel in de Amsterdamse gemeenteraad. Dit voorstel is ingediend door alle coalitiepartijen samen, dus met de politieke steun zit het wel goed: die pilot gaat er komen!

De uitwerking daarvan moet ten dele nog vorm krijgen. In het initiatiefvoorstel wordt de gemeente verzocht om een tweejarige pilot te draaien op drie scholen.

afbeelding lerarenbrigade

Heb jij zelf nog te maken met de uitwerking van de pilot? Hoe?

Uiteindelijk is de uitwerking van de pilot aan de gemeenteraad en aan de gemeente zelf, maar ik zal het zeker niet laten om af en toe nog eens mee te denken! Uiteindelijk is de exacte vorm wat mij betreft niet het belangrijkste, het gaat vooral om de basisprincipes van de LerarenBrigade: een duurzame verbetering van onderwijs voor de leerlingen die dit het hardste nodig hebben, door middel van een aanpak vanuit de leerkrachten zelf.

Hoe is het om te zien dat je idee zo opgepakt wordt en breed uitgemeten wordt in de media?

Dat is natuurlijk ontzettend gaaf! Het is bijzonder om te zien dat je als student via deelname aan de Nationale DenkTank echt al een impact op de maatschappij kan hebben. Dat het idee vervolgens ook breed uitgelicht wordt in de media is natuurlijk een extra mooi compliment.

Maar uiteindelijk gaat het hier niet om. Recent liet een rapport van de Onderwijsinspectie weer zien hoe de kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijssysteem onder druk staat. Met de LerarenBrigade hebben wij geprobeerd een bijdrage te leveren aan het bedenken van oplossingen om álle kinderen in Nederland de kans te bieden zich optimaal te ontplooien. Ik ben blij dat via een pilot een groep Amsterdamse kinderen deze kans nu zal krijgen. Mocht de pilot succesvol zijn, ga ik mij hard inzetten om de LerarenBrigade ook verder te verspreiden naar andere steden!

Auteur Leonie Blom
Projectmedewerker, pers- en communicatie Nationale denktank

Agenda

Expertforum Nationale DenkTank 2018

27 september 2018

Eindpresentatie Nationale DenkTank 2018

10 december 2018

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan hier aan voor onze nieuwsbrief