EINDRAPPORT 2013

Uitgedokterd: 10 oplossingen voor veerkrachtszorg

Contactpersoon

Laurens Krüger
l.kruger@nationale-denktank.nl

Publicatiedatum: 11 november 2013

Het Eindrapport 2013 op papier of als PDF?

ZORGKWALITEIT VERSPREID

Mei 2017: De voorlopige cijfers van de zorgkosten over 2016 zijn binnen. Het aantal heropnames na een operatie is met twee procent gedaald. Hierdoor zijn voor het eerst in jaren de zorgkosten afgenomen. De afgelopen twee jaar is men per medisch specialisme in twee toonaangevende ziekenhuizen en in samenspraak met beroepsgroepen bezig geweest om meetbare indicatoren op te stellen die echt relevant zijn voor de patiënt. Artsen hebben daarbij gebruik gemaakt van het stappenplan van de Nationale DenkTank.

De zorgresultaten zijn door de indicatoren eindelijk inzichtelijk. De meetwijze voor de resultaten wordt breed gedragen. Artsen gebruiken de methoden van de beste praktijken. Zo verbetert de kwaliteit van zorg voor iedereen. Een onafhankelijke derde partij coördineert de datastroom van gegevens tussen ziekenhuizen en praktijken. Door de positieve resultaten is er (financieel) draagvlak bij de betrokken instellingen en Zorgverzekeraars Nederland.

8.ZorgkwaliteitVerspreid

Aanleiding

De visie dat er in de gezondheidszorg meer naar uitkomsten moet worden gekeken, wordt breed gedragen.31, 32 Vooruitstrevende medisch specialisten hebben zelf de inhoudelijke expertise en drive om relevante en meetbare indicatoren te bepalen en draagvlak te creëren voor het gebruik ervan. Het is nu echter onduidelijk hoeveel het kost om met bestaande methodieken uitkomstindicatoren op te stellen en te meten. Daarnaast is er geen consensus over wie er verantwoordelijk is voor de kosten.

Impact

Uniforme indicatoren geven inzicht in uitkomsten van zorg en de stappen in het proces die tot goede uitkomsten leiden. Dit inzicht is cruciaal om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. Dit is niet alleen voor patiënten relevant. Als de kwaliteit van zorg omhoog gaat zijn er minder medische complicaties en minder vervolgbehandelingen. Dit kan leiden tot een jaarlijkse kostenbesparing van twee miljard euro voor de Nederlandse ziekenhuissector.33

Gezocht
  • Specialisten uit twee toonaangevende centra die erg gemotiveerd zijn om objectieve en breed gedragen uitkomstindicatoren te ontwikkelen;
  • Een regisserende derde partij die zicht houdt op uniformiteit van uitkomstindicatoren tussen specialismen en ziekenhuizen;
  • Per specialisme is er voor de belangrijkste vijf aandoeningen 500.000 euro nodig. Deze kosten zouden gedragen kunnen worden door de eerste betrokken centra en Zorgverzekeraars Nederland.
Verdieping

Download de PDF met de verdieping van deze oplossing

Referenties

31 Schippers, E.I., Gezamenlijke agenda  VWS – Van systemen naar mensen, Brief naar de Tweede Kamer, MEVA/ AEB-3155166, 8 februari 2013
32 Porter, M.E., en T.H. Lee, The Strategy That Will Fix Health Care, Harvard Business Review, oktober 2013, p. 3
33 Kuenen, J.W., e.a., Kiezen voor kwaliteit– Portfoliokeuzes van ziekenhuizen  zorgen voor hogere kwaliteit en lagere kosten, Rapport Boston Consulting Group, mei 2010