EINDRAPPORT 2016

Samen Leren: 10 oplossingen voor het beroepsonderwijs van de toekomst

Contactpersoon

Vivian Hemmelder
v.hemmelder@nationale-denktank.nl

Joris Tieleman
j.tieleman@nationale-denktank.nl

Victorine van Alphen
v.vanAlphen@nationale-denktank.nl

Het Eindrapport 2016 offline lezen?

WIJS ONDERWIJS

Toen ik een brugpieper van dertien jaar oud was, was ik niet gemotiveerd voor onderwijs en niet geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling. Nu ben ik afgestudeerd op het hbo en heb ik de ambitie om een universitaire master af te ronden. Ik denk dat de komende jaren een substantieel deel van de beroepsbevolking omgeschoold zal moeten worden, sommigen zelfs tijdens meerdere keren in hun carrière. Daar wil ik op voorbereid zijn. Zelfs als ik ‘uitgestudeerd’ ben, wil ik de kans hebben om mezelf en mijn eigen talenten te kunnen ontwikkelen. Daarom is WIJS OnderWIJS ontzettend relevant én nodig, ook in het belang van de huidige beroepsbevolking.

Marty van der Scheur, Oefentherapie Cesar, CIOS Arnhem

Aanleiding

De wereld verandert in een steeds sneller tempo. Scholieren van nu zullen, als ze straks 38 jaar zijn, tien tot veertien verschillende banen gehad hebben.[1] Zeker 65 procent van hen zal een baan krijgen die nu nog niet eens bestaat. Dit betekent dat ook volwassenen zullen moeten blijven leren. Daar ligt een taak voor het beroepsonderwijs.

Oplossing

WIJS OnderWIJS heeft als doel om een ‘leven lang leren’ voor iedereen mogelijk te maken. Met als basis deze vier pijlers:

1. Een sectoroverschrijdende financiering, zodat iedereen – ongeacht het arbeidscontract – de kans krijgt om zich te ontwikkelen.
2. Onderwijs beter inrichten voor volwassenen door het aanbod, de duur en de inhoud aan te passen.
3. Onderwijs en certificering loskoppelen, zodat elke vorm van leren, ook via anderen of online methodes, gecertificeerd kan worden.
4. Een eind aan de bestuurlijke versplintering maken, door de samenhang, kwaliteit en volledigheid van het ‘leven lang leren’ onder te brengen binnen één platform.

Bekijk hier een kort filmpje waarin WIJS OnderWIJS wordt uitgelegd.

Impact

WIJS OnderWIJS helpt een flexibele arbeidsmarkt vorm te geven, zodat burgers zelfredzaam kunnen zijn. De groeiende tweedeling tussen kansarm en kansrijk op de arbeidsmarkt wordt afgeremd, en periodes van werkloosheid worden korter. Iedereen krijgt de kans om het beste uit zichzelf te halen.

Gezocht

Politici, ambtenaren en opleiders met lef, die zich serieus willen inzetten voor de Nederlandse beroepsbevolking.

[1] Hamer, Mariëtte, Lezing Mariëtte Hamer tijdens zomerschool Nationale DenkTank, SER, 18 augustus 2016