EINDRAPPORT 2017

Tien oplossingen voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Contactpersoon

Susanne Boers
s.boers@nationale-denktank.nl

Elma Dujso
e.dujso@nationale-denktank.nl

Het Eindrapport 2017 offline lezen?

TalentenMapp

Dankzij het gebruik van TalentenMapp heeft Oscar na zijn studie passend werk kunnen vinden bij een werkgever die inzicht heeft in wat Oscar kan en waar hij goed in is. TalentenMapp zorgt ervoor dat informatie over Oscar niet meer instituut-gebonden is, maar juist persoonsgericht. Elke betrokken partij, waaronder zijn school en zijn nieuwe werkgever, deelt relevante informatie over Oscar, inclusief Oscar zelf. Hierdoor ziet zijn werkgever direct (en op een heel overzichtelijke manier) wat Oscars vaardigheden zijn, wat hij kan en wil, en wat voor ondersteuningsbehoeften hij heeft. En ook welke regelingen op hem van toepassing zijn. Oscar kan op deze manier zijn talenten en wensen presenteren en zijn nieuwe werkgever hoeft niet door organisatorische rompslomp heen om achter relevante informatie te komen.

Aanleiding

Jongeren met een arbeidsbeperking kunnen door veel partijen worden onder- steund bij het vinden en behouden van werk. Elke betrokken partij houdt een eigen dossier bij. [10] Hierdoor raakt infor- matie versnipperd of wordt niet goed overgedragen. De jongeren zelf hebben geen dossier. Voor werkgevers is één overzichtelijk dossier, met daarin alle relevante informatie over de jongeren en informatie van alle partijen, cruciaal. [11]

Oplossing

TalentenMapp is een centrale plek waar werkgevers alle relevante informatie vinden die nodig is om jongeren met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Het kan door alle betrokken partijen gebruikt worden en is niet instituut- gebonden. Jongeren hebben zeggenschap over dit dossier of wijzen een verantwoordelijke aan. Het dossier bevat talenten, regelingen en ondersteunings- behoeften van de jongeren, en contact- gegevens van betrokkenen. Een grote uitdaging is de privacy-waarborging.

Impact

TalentenMapp is een doorbraak in de matching van werkgevers en geschikte kandidaten. Het vergroot het perspectief op werk voor 272.000 jongeren met een arbeidsbeperking, waarvan in 2016 maar één op de drie werk had.[12] Toenemende arbeidsparticipatie leidt tot een vermindering van kosten voor sociale zekerheid. Daarnaast wordt het welzijn van de jonge- ren vergroot en leidt het tot meer waardering voor deze groep. Er zal ook een maatschappelijke besparing plaatsvinden, want er hoeft slechts een enkel systeem te worden aangeschaft in plaats van een systeem per instelling. De kans op dubbele documentatie wordt hiermee verkleind.

Gezocht

Onderwijsinstellingen, gemeenten, werk- gevers, jobcoaches en een IT-partij die een pilot willen doen met dit nieuwe systeem.

[10] De Nationale DenkTank, interviews met onderwijsinstellingen en ge- meenten, 2017
[11] De Nationale DenkTank, interviews met werkgevers, 2017
[12] CBS (2017), Statline, arbeidsdeelname