EINDRAPPORT 2016

Samen Leren: 10 oplossingen voor het beroepsonderwijs van de toekomst

Contactpersoon

Hannah Edelbroek
h.edelbroek@nationale-denktank.nl

Michelle Smid
m.smid@nationale-denktank.nl

Het Eindrapport 2016 offline lezen?

TALENT VOOR DE KLAS

Lesgeven op het mbo is het allermooiste wat er bestaat. Iedere dag weer bouw ik aan de toekomst van individuen en zorg ik er mede voor dat onze maatschappij met adequate vakmensen wordt versterkt. Als mbo-docent ervaar ik dagelijks hoe ontzettend belangrijk het is om naast inhoudelijke vakkennis ook te beschikken over sterke pedagogische vaardigheden. Ik streef ernaar dat mijn studenten niet alleen goede vakmensen worden, maar dat ze zich ook ontwikkelen tot zelfstandige burgers die zich kunnen redden in de maatschappij. Om dat te bereiken heeft het onderwijs pedagogisch geschoold personeel nodig. ‘Talent voor de Klas’ zorgt ervoor dat deskundigen die over deze vaardigheden beschikken voor de klas komen te staan. Ik ben ervan overtuigd dat dit het onderwijs verbetert. Laat dat talent voor de klas maar komen, ik ben er klaar voor!

Rhodé Packbier, docent Pedagogiek, ROC Leeuwenborgh Opleidingen

Aanleiding

Studenten op de mbo-niveaus 1 en 2 hebben doorgaans veel te maken met gedrags- en gezinsproblemen.[1] Deze groep vraagt om betrokken docenten die beschikken over sterke pedagogische en interpersoonlijke vaardigheden.[2] Daarnaast verwacht men in de komende jaren dat door de vergrijzing een tekort aan mbo-docenten zal ontstaan.[3]

Oplossing

Talent voor de Klas is een traineeship voor universitair geschoolde pedagogen en psychologen. Het programma zal bestaan uit een praktijkdeel waarin de trainees daadwerkelijk voor de klas staan, een theoriedeel waarin zij worden opgeleid tot volwaardige mbo-docenten en een persoonlijk ontwikkeltraject, waarin ze werken aan een project binnen de mbo-instelling.

Impact

Door de trainees op te leiden tot volwaardige mbo-docenten wordt het verwachte docententekort op het mbo teruggedrongen. De trainees beschikken enerzijds over vaardigheden die essentieel zijn op de mbo-niveaus 1 en 2 en anderzijds over academische kennis die zij kunnen inzetten voor projecten binnen de instellingen. Hierdoor kunnen zij een kwaliteitsimpuls geven aan het beroepsonderwijs.

Gezocht

Talentvolle pedagogen en psychologen, en mbo’s waar de trainees les kunnen gaan geven. Docenten en bestuurders die mee willen denken over de inhoudelijke invulling van het traineeship en aanbieders van PDG-trajecten.

[1] ECBO (2012). Docent in mbo niveau 1 of 2. Een vak apart.
[2] De Nationale DenkTank (2016). Interviews onder docenten en survey.
[3] Nationale DenkTank (2016). Model Leraren mbo