EINDRAPPORT 2017

Tien oplossingen voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Contactpersoon

Aida Kidane
a.kidane@nationale-denktank.nl

Charlotte van Woerden
c.vanwoerden@nationale-denktank.nl

Het Eindrapport 2017 offline lezen?

Taalbootcamp

Adina is in de zomer van 2025 naar Neder- land gevlucht. Ze wil zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren om zo een baan te vinden en een nieuw leven in Nederland op te bouwen. Daarom meldt ze zich aan voor Taalbootcamp bij een taalschool in haar buurt. Taalbootcamp is een intensief traject waarbij ze in tien weken de Nederlandse taal op B1-niveau leert én de regionale arbeidsmarkt leert kennen. Ze zit in een groep met vijf andere nieuwkomers die zich in dezelfde uitgangspositie bevinden. Met hen vormt Adina haar eerste professionele netwerk in Nederland. Na voltooiing van het taaltraject en het behalen van het staatsexamen op B1-niveau, vindt ze met passende begeleiding van Taalbootcamp een stage bij haar droombedrijf. Binnen- kort hoort ze of ze door kan groeien naar een volledige baan.

Aanleiding

Op dit moment is het taalonderwijs voor nieuwkomers verspreid over enkele jaren. In deze tijd kunnen nieuwkomers niet actief meedoen op de arbeidsmarkt en zijn ze afhankelijk van de bijstand. Uit het taalonderwijs voor expats blijkt dat het mogelijk is om met een intensief taaltraject, in een periode van minder dan drie maanden, op taalniveau B1 te komen. Zo valt er dus veel tijd te winnen.

Oplossing

Taalbootcamp brengt kansrijke nieuwkomers in een periode van tien weken op taalniveau B1: het benodigde taalniveau voor het inburgeringsexamen. Ook kunnen nieuwkomers tijdens de Taalbootcamp hun eerste professionele netwerk in Nederland opbouwen met andere talent- volle nieuwkomers. Daarnaast koppelt Taalbootcamp partners aan deelnemers voor een vervolgtraject, bestaande uit een studie, stage- of werkplek.

Impact

Taalbootcamp helpt gemotiveerde nieuwkomers die op een intensieve manier kunnen en willen leren een kickstart te maken in Nederland. Het voorkomt dat zij lange tijd aan de rand van de arbeids- markt blijven staan omdat ze de taal nog niet beheersen. Met Taalbootcamp voelen gemotiveerde nieuwkomers zich deel- genoot van de maatschappij, en wordt bovendien de periode verkort waarin zij afhankelijk zijn van de bijstand.

Gezocht

Taalscholen die een taalbootcamp willen ontwikkelen. Gemeenten die een pilot van Taalbootcamp willen financieren. Gemotiveerde deelnemers.