EINDRAPPORT 2013

Uitgedokterd: 10 oplossingen voor veerkrachtszorg

Contactpersoon

Laurens Krüger
l.kruger@nationale-denktank.nl

Publicatiedatum: 11 november 2013

Het Eindrapport 2013 op papier of als PDF?

SAMEN UIT MET OUD KORTING

Oktober 2014: De Uit met Oud-week vindt plaats. Allerlei recreatieve instellingen doen mee: musea, pretparken, bioscopen, uitgaanscentra en sportclubs. Er is een speciale programmering die zowel jong als oud inspireert om vaker samen activiteiten te ondernemen. De Uit met Oudweek is trending topic op social media: recreëren met ouderen staat op de agenda van vele jongeren.

De enkeling die de Uit met Oud-week toch ontgaan is, hoeft niet te treuren. Jongvolwassenen krijgen namelijk het gehele jaar korting wanneer zij samen met een oudere een bezoek brengen aan recreatieve instellingen. Op deze manier wordt het mee uit nemen van ouderen heel normaal, hip enzelfs voordelig. Dit initiatief voorkomt eenzaamheid onder ouderen, waardoor de zorgvraag in deze groep daalt.

4.SamenUitmetOudkorting

Aanleiding

Eenzaamheid heeft een grote invloed op de kwetsbaarheid van ouderen17 en vergroot de vraag naar zorg.18 Als jongeren activiteiten ondernemen met ouderen, verminderen én voorkomen zij eenzaamheid onder ouderen. Voor culturele instellingen is het bereiken van jongvolwassenen (18 tot 40 jaar) interessant. Deze groep valt buiten schoolactiviteiten of studentenkorting en intrinsieke interesse blijkt meestal pas rond 40-jarige leeftijd te ontstaan.19

Impact

Vermindering van eenzaamheid kan één tot twee miljard euro aan zorgkosten besparen.17 Eenzaamheid kan voorkomen en verminderd worden door het versterken van het sociale netwerk van ouderen en door participatie en zingeving onder ouderen te bevorderen. De Uit met Oud-week bezorgt veel ouderen een geweldige week of dag en het wordt door deze week hip en normaal om activiteiten met ouderen te ondernemen. Bovendien geldt de korting het gehele jaar zodat oud en jong samen op pad blijven gaan. Naar schatting worden 50.000 ouderen extra mee uit genomen door de Uit met Oud-korting.20

Gezocht

Recreatieve instellingen en implementatiepartners (bijvoorbeeld overkoepelende organisaties voor ouderen of cultuurinstellingen) die enthousiast zijn over de Uit met Oud-korting en de Uit met Oud-week. Wij denken graag met u mee over een specifiek programma dat gericht is op het samenbrengen van jong en oud.

Verdieping

Download de PDF met de verdieping van deze oplossing

Referenties

17 Interview A. Klink, Eenzaamheidsbestrijding levert 2 miljard op, Zorgvisie, 26 juli 2013

18 Sahlgren, G.H., Work longer, live healthier. IEA Discussion Paper Nr. 46, mei 2013

19 Interviews met Stedelijk Museum en Stadsschouwburg Amsterdam door de Nationale DenkTank 2013

20 Berekeningen Business Case door de Nationale DenkTank 2013