EINDRAPPORT 2016

Samen Leren: 10 oplossingen voor het beroepsonderwijs van de toekomst

Contactpersoon

Daan de Jong
d.dejong@nationale-denktank.nl

Gerben Hiemstra
g.hiemstra@nationale-denktank.nl

Het Eindrapport 2016 offline lezen?

SAMEN STERK

Wat doet verbondenheid met jou als individu? Dat je de les instapt en je gelijk op je gemak voelt. Dat je jezelf niet steeds hoeft te bewijzen, of je moet voordoen als iemand anders. Dat is toch een ideale situatie? Samen sta je sterk en samen kun je doelen realiseren. Dus waarom zou je jezelf niet openstellen naar anderen toe, om samen met hen te zorgen voor het beste resultaat? Sport als middel om elkaar ‘echt’ te leren kennen is een mooi principe, en brengt mensen letterlijk en figuurlijk in beweging. Je leert over de ervaringen en achtergronden van anderen, en zo kun je de ander beter begrijpen. Dit kan helpen om het groepsproces te verbeteren, en zorgt voor een gelijkwaardige sfeer in de klas. Introverte mensen krijgen zo ook de kans om zich te laten horen. ‘Thuiskomen op school’, dat wil toch iedereen?

Jeroen Zaaiman, Facility Manager, ROC Nova College

Aanleiding

Verbondenheid met de omgeving is één van de drie randvoorwaarden voor zelfontplooiing. [1] Sport en extracurriculaire activiteiten kunnen bijdragen aan deze verbinding, maar binnen het beroepsonderwijs gebeurt er weinig buiten de lessen om. Dit staat in groot contrast met het brede aanbod op universiteiten, van verenigingen en sportfaciliteiten, die vaak ook nog goedkoop zijn.

Oplossing

Initiatieven voor en door studenten waarbij we de kracht van het beroepsonderwijs combineren met voorbeelden van de universiteit. Een uitwerking hiervan is bijvoorbeeld het verzorgen van een breder sportaanbod; zo zou het CIOS kunnen bijdragen aan de invulling van sportlessen. Een tweede uitwerking is het opstarten van verenigingen, bijvoorbeeld gerelateerd aan een studierichting, die in contact staan met toekomstige werkgevers uit de branche.

Impact

Mbo- en hbo-studenten voelen zich weer verbonden met hun opleidingsinstituut en met elkaar. Met meer mogelijkheden tot zelfontplooiing kunnen studenten beter gaan presteren en gezonder gaan leven. [2] Zo wordt de kloof in toekomstperspectieven tussen studenten van de universiteit en de beroepsopleidingen een stuk kleiner.

Gezocht

Studenten en scholen die meer aandacht willen geven aan verenigingen en/of sport.

[1] R.M. Ryan and Deci, E.L., “Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being.,” American Psychologist 55, no. 1 (January 2000): 68–78.
[2] Irene Esteban-Cornejo et al., “Physical Activity and Cognition in Adolescents: A Systematic Review,” Journal of Science and Medicine in Sport 18, no. 5 (September 1, 2015): 534–39, doi:10.1016/j.jsams.2014.07.007.