EINDRAPPORT 2013

Uitgedokterd: 10 oplossingen voor veerkrachtszorg

Contactpersoon

Laurens Krüger
l.kruger@nationale-denktank.nl

Publicatiedatum: 11 november 2013

Het Eindrapport 2013 op papier of als PDF?

SAMEN STERK PLAN

September 2016: Dertig procent van de woon-zorginstellingen is een structurele samenwerking aangegaan met basisscholen. Ouderen en kinderen ondernemen wekelijks gezamenlijke activiteiten die aansluiten bij het curriculum van de basisschool. Zo gaan ze bijvoorbeeld samen tuinieren bij biologie of schilderen bij handvaardigheid. Daarnaast helpen ouderen als voorleesoma of leren ze de kinderen breien.

Ook na schooltijd is er interactie tussen ouderen en kinderen, bijvoorbeeld op de buitenschoolse opvang. Het onderlinge contact bevordert de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. De Nationale DenkTank biedt een gemakkelijk te implementeren stappenplan. Stagiairs van de PABO of van de opleiding tot sociaal pedagogische hulpverlener kunnen basisscholen of instellingen ondersteuning bieden bij de implementatie. Door de integratie in bestaande activiteitenkalenders, het hapklare stappenplan en de ondersteuning door stagiairs kost het realiseren van de samenwerking weinig tijd en geld.

6.SamenSterkPlan

Aanleiding

De helft van de 85-plussers voelt zich eenzaam.24 Eenzaamheid leidt tot verminderd welzijn en een hogere zorgvraag: eenzame ouderen hebben bijvoorbeeld 60 procent meer kans op dementie en het aantal doktersbezoeken en het medicijngebruik ligt substantieel hoger.25 Daarnaast ervaren veel ouderen een verminderde zingeving doordat ze minder participeren in de maatschappij.26

Impact

Door structurele samenwerking tussen ouderen en kinderen, participeren ouderen meer in de maatschappij. Dat vergroot hun gevoel van zingeving en daarmee hun welzijn. Naar schatting worden met het Samen Sterk Plan meer dan 15.000 ouderen bereikt.27Bovendien bevordert het Samen Sterk Plan de sociale cohesie: oud en jong maken structureel contact met elkaar en krijgen meer begrip voor elkaar. Hierdoor ontstaat meer solidariteit tussen de verschillende generaties. Dit is steeds belangrijker om draagvlak voor het systeem van solidariteit in Nederland te behouden.28 Kinderen hebben een leuke tijd en het structurele contact met ouderen draagt bij aan hun sociaalemotionele ontwikkeling.28

Gezocht
  • Enthousiaste werknemers bij zowel scholen en buitenschoolse opvangcentra als woonzorginstellingen voor een structurele implementatie van het Samen Sterk Plan;
  • SPH- en PABO-opleidingen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een Samen Sterk Stageproject;
  • Overkoepelende organisaties die willen helpen bij het breed implementeren en verspreiden van het plan;
  • Mediapartners die ons bijstaan in het genereren van landelijke bekendheid.
Verdieping

Download de PDF met de verdieping van deze oplossing

Referenties

24 Zantinge E.M., e.a. Gezond ouder  worden in Nederland, RIVM, 2011 25 Interview A. Klink, Eenzaamheidsbestrijding levert 2 miljard op, in: Zorgvisie, 26 juli 2013
26 Sahlgren, G.H., Work longer, live healthier, IEA Discussion Paper, Nr. 46, mei 2013
27 Analyse Nationale DenkTank 2013
28 TOY Project Consortium, Together Old & Young – A Review of the Literature on Intergenerational Learning Involving Young Children and Older People, juli 2013, p. 9