EINDRAPPORT 2017

Tien oplossingen voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Contactpersoon

Lena Hartog
l.hartog@nationale-denktank.nl

Iris van de Pol
i.vandepol@nationale-denktank.nl

Siri de Vrijer
s.devrijer@nationale-denktank.nl

Het Eindrapport 2017 offline lezen?

ReflectEerder

Astrid, 53 jaar, is al dertig jaar in dienst bij hetzelfde bedrijf. Hoewel ze nog vijftien jaar door moet werken, voelde ze aanvankelijk geen urgentie om met haar werkgever in gesprek te gaan over de invulling van die tijd. Nadat een aantal collega’s enthousiast zijn geworden over ReflectEerder, besluit ook Astrid mee te doen en een eerste gesprek aan te gaan. In het gesprek wordt de urgentie haar duidelijk en krijgt ze de ruimte en tijd om uit te vinden welke stappen ze kan nemen om haar talenten beter in te zetten. Gestimuleerd door samenwerking met andere medewerkers en jonge coaches, voelt ze de motivatie en krijgt ze het zelf- vertrouwen om zich verder te ontwikkelen.
Ze besluit dat ze, naast haar huidige taken, ook haar talent voor organiseren beter wil inzetten, en gaat na de sessie hierover in gesprek met haar werkgever.

Aanleiding

Technologische ontwikkelingen veranderen 60% van de banen.[21] Werknemers verwachten hulp om inzetbaar te blijven.[22] Zowel werkgevers als werknemers gaan pas nadenken als het bijna te laat is. 77% van de werknemers voert nooit een gesprek over de invulling van hun werk tot aan hun pensioen.[23] Werknemers ervaren een flinke drempel om het eerste gesprek aan te gaan, omdat ze denken dat het hen toch niet raakt, of omdat ze bang zijn voor de gevolgen.

Oplossing

ReflectEerder faciliteert op een laagdrempelige manier het eerste gesprek met een groep werknemers over hun rol en ontwikkeling. Onze coaches brengen collega’s samen om na te denken over hun toekomst. Door samen de eerste drempel te nemen, creëren we ruimte voor volgende stappen in persoonlijke ontwikkeling.

Impact

ReflectEerder ondersteunt veranderende organisaties bij de bewustwording van werknemers voor veranderingen en door inzicht te geven in hun rol, en dat al ver vóór een reorganisatie. Werknemers worden op deze manier intrinsiek gemotiveerd zich te ontwikkelen van hun huidige naar hun toekomstige rol, waar- door zij meer gebruik zullen maken van scholingsmogelijkheden en waardoor hun arbeidsmobiliteit vergroot.

Gezocht

MKB-bedrijven in risicosectoren waarbij de komende vijf jaar functies zullen veranderen en die mee willen doen aan een testfase.

[21] Manyika et al., “A future that works: automation, employment, and pro- ductivity”, McKinsey Global Institute, januari 2017, www.mckinsey.com/ global-themes/digital-disruption/ harnessing-automation-for-a-futu- re-that-works
[22] De Nationale DenkTank, survey, 2017
[23] Wijzer in geldzaken, “Onderzoek Pensioen3daagse”, oktober 2017 www.wijzeringeldzaken.nl/biblio- theek/media/pdf/wijzer- in-geldzaken-rapportage-onder- zoek-p3d-2017.pdf