EINDRAPPORT 2017

Tien oplossingen voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Contactpersoon

Julie Hooft Graafland
j.hooftgraafland@nationale-denktank.nl

Quirine van Eeden
q.vaneeden@nationale-denktank.nl

Het Eindrapport 2017 offline lezen?

Pinsioen

‘Dat is dan €30,65 alstublieft.’ Anne rekent af en loopt tevreden naar buiten met haar nieuwe aankoop. Maar haar aankoop is niet de enige reden tot blijdschap. Met haar pin- transactie heeft ze zojuist ook gespaard voor haar pensioen. Via de app van haar bank heeft ze enkele dagen eerder de optie ‘Pinsioensparen’ aangezet. De mogelijkheid om op deze manier te sparen voor een pensioen is goed nieuws voor Anne. Anne is namelijk zelfstandig ondernemer en heeft dus geen verplichting om pensioen op te bouwen. Via haar dagelijkse uitgaven spaart ze nu op een gemakkelijke wijze voor haar oude dag, zodat ze tegen de tijd dat ze stopt met werken een vergelijkbare levensstandaard kan behouden.

Aanleiding

20% van de werkenden in Nederland bouwt op dit moment geen of te weinig pensioen op.[24] Hieronder vallen zelfstandigen, maar ook werknemers. Dit is problematisch omdat de AOW voor de meeste pensioengerechtigden niet voldoende is om hun huidige levens- standaard te behouden. Om deze levens- standaard ook in de toekomst te garanderen, is een (aanvullend) pensioen dus noodzakelijk. Bestaande opties zijn niet effectief genoeg, omdat voor velen de drempel om pensioen op te bouwen te hoog is.

Oplossing

Met Pinsioen kun je op een eenvoudige manier (aanvullend) pensioen opbouwen. Een vast percentage van het bedrag dat je met een betaalpas pint of opneemt gaat naar een rekening voor je pensioen. Je kiest daarbij zelf met hoeveel procent je wilt sparen, al wordt er wel een spaar- advies gegeven. Je pensioenrekening wordt beheerd door een beleggings- fonds, zodat een gemiddeld rendement kan worden behaald.

Impact

Pinsioen maakt het voor iedereen makkelijker om te sparen voor zijn pensioen. Het helpt de 1 miljoen zelfstandigen (die nu geen pensioen opbouwen bij een pensioenfonds) aan een zekere toekomst. Daarnaast biedt Pinsioen een toegankelijke mogelijkheid voor werknemers om aanvullend pensioen op te bouwen. Pinsioen draagt bij aan een gezonde Nederlandse economie.

Gezocht

Banken die van Pinsioen een financieel product willen maken.

[24] Knoef, M. G., Goudswaard, K. P., Been, J., & Caminada, C. L. J. (2015). Veel variatie in de pensioenopbouw van Nederlandse huishoudens. Netspar Brief