EINDRAPPORT 2017

Tien oplossingen voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg enarbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop.

Vanuit het ministerie van SZW zijn vier directies betrokken: Directie Sociale Zekerheid en Integratie (SZ&I), Directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (ASEA), Directie Stelsel en Volksverzekeringen (S&V) en Directie Participatie en Decentrale Voorzieningen (PVD).

FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Daarom zetten wij ons in voor het vergroten van kansen, op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief.

Het VSO behartigt de belangen van werkgevers in het publieke domein. De belangenbehartiging is gericht op het in stand houden en verder verbeteren van de omstandigheden waaronder de organisaties in het publieke domein opereren. Met elkaar gaan zij over ruim 900.000 werknemers. Dit zijn alle werknemers uit de verschillende sector-CAO’s bij elkaar opgeteld. Het VSO heeft een dagelijks en algemeen bestuur waarin de werkgevers uit de overheidssectoren zijn vertegenwoordigd. Het VSO vervult een platformfunctie voor sectorwerkgevers en fungeert als centraal informatiepunt.

Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) is als onafhankelijke stichting het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP adviseert en ondersteunt meer dan tweehonderd opdrachtgevers in onder andere de rijksoverheid, onderwijs en de zorg. Ook ondersteunt het CAOP vijf leerstoelen én beheert het CAOP een groot aantal sectorfondsen in het publieke domein.

ING is een grote werkgever (circa 13.500 werknemers in Nederland en 52.000 wereldwijd) en een organisatie die altijd in transitie zal zijn omdat haar omgeving altijd zal veranderen. In de veranderende arbeidsmarkt dienen werknemers en werkgevers mee te groeien. ING investeert in vakmanschap en vitaliteit van medewerkers, zodat deze wendbaar, weerbaar, onafhankelijk en tegelijk ‘aantrekkelijk’ zijn voor de  interne en externe arbeidsmarkt. Met programma’s zoals: Kies je Koers’, ‘Step Up Performance Management’ en ‘Think Forward Leadership Experience’ geeft ING invulling aan modern werkgeverschap.

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie is in 2015 opgericht en heeft als doel een betere wereld te initiëren door te denken vanuit het belang van de ander. Dit vanuit de overtuiging dat er een betere wereld ontstaat als mensen en organisaties handelen vanuit het fundamentele uitgangspunt dat je een ander verder wilt helpen.