EINDRAPPORT 2016

Samen leren – 10 oplossingen voor het beroepsonderwijs van de toekomst

Studystore is actief in het verstrekken van leermiddelen (digitaal en folio). Ook verstrekt de organisatie daaraan verbonden diensten aan het Voortgezet Onderwijs, het Middelbaar Beroepsonderwijs, het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk onderwijs. De transformatie die de onderwijswereld momenteel ondergaat biedt uitgebreide mogelijkheden voor leermiddelen en voor daaraan verwante diensten. Studystore spant zich daarom bijzonder in om deze transformatie mogelijk te maken.

Platform Bèta Techniek werkt aan onderwijsvernieuwing om de talenten van leerlingen te versterken zodat ze beschikken over de juiste kennis en vaardigheden voor de arbeidsmarkt. Het Platform ondersteunt scholen bij hun kwaliteitsverbetering en werkt aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De focus ligt op het tot stand brengen van duurzame regionale samenwerkingen, het stimuleren van kennisdeling en ondersteunen bij het omzetten van het beleid in concrete acties binnen het onderwijs.

Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen, zodat iedereen goed onderwijs kan volgen, cultuur kan beleven en zich kan voorbereiden op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Windesheim is als innovatieve kennisinstelling stevig in de regio verankerd. Kwaliteit en samenwerking met de omgeving staan voorop. Aan de basis van onze ambities staat een aanbod van bachelor- en masteropleidingen die alle van hoog niveau zijn. Windesheim heeft vier profielkenmerken opgesteld, waaronder het profiel Educatie, en deze profielen zijn vertaald naar onderwijs én onderzoek in de kenniscentra. Binnen het educatieveld is Windesheim een belangrijke speler, met een voortrekkersrol op het vlak van passend onderwijs.

In 2016 doet een consortium van 11 mbo-instellingen in Nederland mee aan de Nationale DenkTank 2016 als themapartner. De deelnemende mbo-instellingen zijn: Graafschap College, Doetinchem; Deltion College, Zwolle; ROC Leeuwenborgh, Maastricht; ROC de Leijgraaf, Veghel; ROC Mondriaan, Den Haag; Noorderpoort, Groningen; ROC Nova College, Haarlem & Amstelveen; ROC van Twente; Rijn IJssel, Arnhem & Wageningen; MBO Amersfoort; Friesland College, Leeuwarden & Heerenveen.