EINDRAPPORT 2015

Leer Wijzer: 10 oplossingen voor het leren van de toekomst

De Bernard van Leer Foundation zet zich in om jonge kinderen wereldwijd de kansen en mogelijkheden te bieden om zich optimaal te ontwikkelen. De stichting richt zich daarbij vooral op kinderen die opgroeien in moeilijke sociale en economische omstandigheden. De stichting vindt dat elk kind de kans verdient om zijn of haar mogelijkheden optimaal te benutten, en dat de wereld een betere plek wordt als alle jonge kinderen worden ondersteund bij een goede start.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen, zodat iedereen goed onderwijs kan volgen, cultuur kan beleven en zich kan voorbereiden op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Studystore is actief in het verstrekken van leermiddelen (digitaal en folio). Ook verstrekt de organisatie daaraan verbonden diensten aan het Voortgezet Onderwijs, het Middelbaar Beroepsonderwijs, het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk onderwijs. De transformatie die de onderwijswereld momenteel ondergaat biedt uitgebreide mogelijkheden voor leermiddelen en voor daaraan verwante diensten. Studystore spant zich daarom bijzonder in om deze transformatie mogelijk te maken.

Windesheim is als innovatieve kennisinstelling stevig in de regio verankerd. Kwaliteit en samenwerking met de omgeving staan voorop. Aan de basis van onze ambities staat een aanbod van bachelor- en masteropleidingen die alle van hoog niveau zijn. Windesheim heeft vier profielkenmerken opgesteld, waaronder het profiel Educatie, en deze profielen zijn vertaald naar onderwijs én onderzoek in de kenniscentra. Binnen het educatieveld is Windesheim een belangrijke speler, met een voortrekkersrol op het vlak van passend onderwijs.