EINDRAPPORT 2014

Big Data In Zicht: 10 oplossingen voor maatschappelijke impact met Big Data

Contactpersoon

Wouter Kroese
wouter@pacmed.nl

Publicatiedatum: 8 december 2014

Het Eindrapport 2014 op papier of als PDF?

PACMED

2020: Paul heeft al dagen last van hoesten en keelpijn en gaat naar de huisarts. Hij wordt voor het eerst behandeld door dokter Pieters junior. Die heeft een jaar geleden de praktijk overgenomen van zijn vader. Dokter Pieters senior baseerde zijn beslissingen op jarenlange ervaring en algemene richtlijnen. Zijn zoon daarentegen gebruikt het programma Pacmed als ondersteuning bij het behandelen en adviseren van patiënten. Daarin worden de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap gecombineerd met data van duizenden collega’s. Pacmed bevestigt het vermoeden van de huisarts en geeft aan dat voor Paul antibioticagebruik niet aan te raden is. Het programma suggereert een bloedonderzoek als de klachten nog vijf dagen aanhouden.

Aangezien Pacmed prognoses geeft bij verschillende behandelingen, biedt het programma de huisarts en Paul een kans om samen de behandeling te kiezen die het beste bij Paul past. Het feit dat de behandeling is gebaseerd op de resultaten van duizenden andere huisartsen geeft Paul en de arts extra vertrouwen dat de juiste keuzes zijn gemaakt.

Tekeningen_8

Aanleiding

Medische data verdubbelen iedere vijf jaar in volume.25 Deze gegevens kunnen van grote waarde zijn voor het leveren van de juiste zorg.26 Huisartsen gebruiken deze data echter nauwelijks. De verkregen data worden nog niet goed verwerkt en artsen zijn niet gewend om op basis van statistiek te handelen. Huisartsen maken hun beslissingen nu voornamelijk op basis van richtlijnen en eigen expertise.27

Impact

Pacmed biedt de kans om op basis van resultaten van een groot aantal vergelijkbare patiënten de juiste keuze te maken. Aanvankelijk adviseert Pacmed aan de hand van de vertrouwde richtlijnen. Het onafhankelijke programma produceert in de loop der tijd echter ook steeds meer datagedreven adviezen op basis van gegevens van duizenden artsen. Het programma is ingebouwd in het informatiesysteem van de huisarts en vereist geen extra handelingen. Met Pacmed is het mogelijk het effect van verschillende behandelingen te onderzoeken in een virtueel domein. Daarnaast draagt Pacmed bij aan objectief onderzoek op grote schaal. Onverwachte bijwerkingen en verbanden tussen ziekten kunnen in kaart worden gebracht. Dit alles zorgt voor de gewenste cultuuromslag naar meer evidence-based huisartsenzorg.28Verschillende partners zijn reeds betrokken bij het opzetten van een pilot. In 2020 willen wij met Pacmed in twintig procent van de Nederlandse huisartsenpraktijken beslissingsondersteunend advies leveren. Dat zou betekenen dat we twee miljoen patiënten bereiken.

Gezocht

Investeerders, huisartsen geïnteresseerd in deelname aan een pilot en geanonimiseerde medische data om het programma te voeden en de pilot te kunnen ontwikkelen.

Verdieping

Voor de meest up-to-date informatie over Pacmed en de voortgang van de implementatie, bekijk hun website via: http://pacmed.nl/

Referenties

25 IBM Watson helps fight cancer with evidence-based diagnosis and treatment suggestions, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New York, IBM, januari 2013

26 Nationale DenkTank 2014, Samenvatting Analysefase, www.nationale- denktank.nl. Gebaseerd op CBS data en Manyika J. e.a., Big Data: The next frontier for innovation, competition and productivity, McKinsey Global Institute, juni 2011

27 Op basis van 100 interviews met diverse experts, waaronder huisartsen, Nationale DenkTank 2014

28 Idem