EINDRAPPORT 2014

Big Data In Zicht: 10 oplossingen voor maatschappelijke impact met Big Data

Contactpersoon

Janne Verstappen
j.verstappen@nationale-denktank.nl

Publicatiedatum: 8 december 2014

Het Eindrapport 2014 op papier of als PDF?

OP WEG MET DATAVERKEER

2020: Sanne stapt in haar auto en zet de applicatie Op weg met Dataverkeer aan. Het programma vertelt haar onmiddellijk dat ze vandaag beter een andere route kan nemen in verband met onverwachte wegwerkzaamheden. Tijdens het rijden meldt het apparaat dat als ze een snelheid van veertig kilometer per uur aanhoudt, ze niet hoeft af te remmen bij stoplichten. Ook geeft Op weg met Dataverkeer aan dat het verstandig is alvast naar de garage te gaan, omdat haar accu mogelijk binnenkort kapot zal gaan.

Door dit soort tips heeft Sanne dit jaar al 230 euro bespaard. Tegelijkertijd verzamelt de applicatie data die anoniem worden gedeeld met infrastructuurbeheerders. Uit de gegevens van alle auto’s kunnen infrastructuurbeheerders onder andere achterhalen wat de kwaliteit van de weg is, waar het glad is en waar files staan. Door de rijkheid aan data te benutten wordt het Nederlandse verkeer veiliger, sneller en goedkoper.

Tekeningen_3

Aanleiding

De Nederlandse automobilist staat gemiddeld 52 uur per jaar in de file .7 Daarnaast geeft Nederland per jaar 2,5 miljard euro uit aan aanleg en onderhoud van het hoofdwegennet.8 Met nieuwe technologieën zijn files te vermijden en kan onderhoud efficiënter plaatsvinden, door gedetailleerd verkeersstromen en de staat van de Nederlandse infrastructuur in kaart te brengen. Deze technologieën worden momenteel nog onvoldoende gebruikt. Er kunnen veel meer sensoren worden ingezet, bijvoorbeeld in auto’s. Daarnaast is er behoefte aan systemen die deze gegevens real-time bundelen en in kaart brengen.9

Impact

Op weg met Dataverkeer combineert bestaande applicaties en technologieën om zowel automobilisten als beheerders beter te informeren over verkeer en infrastructuur. Automobilisten krijgen inzicht in hun rijgedrag en de staat van hun auto, waardoor zij veiliger en efficiënter kunnen gaan rijden. Dit voorkomt files en incidenten en verlaagt brandstofgebruik, CO2-uitstoot en autoschade. De gemiddelde reiziger bespaart hiermee 300 euro per jaar.10Wegbeheerders hebben toegang tot de geanonimiseerde verzamelde data, waardoor infrastructureel onderhoud meer preventief en doelgericht plaats kan vinden en de bestaande infrastructuur beter wordt benut. Bij 100.000 deelnemende automobilisten, levert dit de maatschappij al meer dan 30 miljoen euro per jaar op.11

Gezocht

Enthousiaste partijen die mee willen helpen dit idee te ontwikkelen en op te schalen en die bijdragen aan financiering van dit initiatief.

Verdieping

Download de PDF met de aanvullende informatie van deze oplossing

Referenties

7 INRIX traffic Scoreboard, 2012. Database met analyse op wegsegmentdata op Europese en Noord-Amerikaanse wegen. Bevat gemiddelden over congestie per maand en per jaar. INRIX inc.

8 Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014a en Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2013, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014b

9 Interviews door Nationale DenkTank 2014 met meer dan 100 experts op het gebied van mobiliteit en infrastructuur (onder meer TNO en Rijkswaterstaat)

10 Onderzoek Nationale DenkTank 2014 op basis van interviews met Fairzekering, Sycada en Delloitte

11 Berekeningen Business Case door de Nationale DenkTank 2014