EINDRAPPORT 2015

Leer Wijzer: 10 oplossingen voor het leren van de toekomst

Contactpersoon

Jonas Voorzanger, j.voorzanger@nationale-denktank.nl

Deze tekst is gepubliceerd op 7 december 2015. Sindsdien is OnzeLes volop in ontwikkeling. Meer weten over de huidige stand van zaken van deze oplossing? Kijk op www.onzeles.nl of mail Jonas!

Het Eindrapport 2015 offline lezen?

ONZE LES

3 december 2017. Aan het einde van de les opent Anna de app OnzeLes. Zij geeft aan dat haar leraar, meneer Jansen, iets te snel door de tussenstappen ging. Later die dag bekijkt meneer Jansen de feedback van Anna’s klas. Hij denkt terug aan vorig jaar, toen hij het nog spannend vond leerlingen om hun mening te vragen. Ondertussen heeft hij gemerkt dat ze met nuttige tips komen, bijvoorbeeld om meer context te bieden bij zijn uitleg. Tijdens de lunchpauze benadert hij zijn collega Tine, want zij krijgt veel waardering voor haar lesopzet en vraagt zelfs leerlingen met haar mee te denken over de inhoud van de les. Later die week merkt Anna dat meneer Jansen aansprekender vertelt en dat zij de les beter kan volgen.

Illustraties2

Aanleiding

Leerlingen krijgen zelden de mogelijkheid om structureel mee te denken over hoe de les verbeterd kan worden.[1] Dat is zonde, want meedenken verhoogt de motivatie, verbetert het leerproces en stimuleert de professionele ontwikkeling van leraren.[2] Hoe mooi zou het zijn als tweeënhalf miljoen leerlingen actief meedenken over de verbetering van lessen in Nederland?[3]

Oplossing

Het OnzeLes-programma stimuleert een open verbetercultuur, door leerlingen constructieve feedback te laten geven. Op geïnteresseerde scholen worden leraren getraind in het vragen om en ontvangen van leerlingenfeedback. De gratis app OnzeLes helpt hierbij, door leerlingen ge- makkelijk en snel feedback te laten geven. In het vervolgtraject van OnzeLes wordt de leraar getraind om, op basis van de uitkomsten van de feedback-app, het gesprek met zijn leerlingen aan te gaan. Zij worden op deze manier uitgenodigd zelf actief invulling te geven aan de les.

Impact

OnzeLes kan leraren over de drempel helpen om leerlingenfeedback te gebruiken voor het verbeteren van hun lessen. Door leerlingen te betrekken bij het verbeterproces kan de aansluiting op hun belevingswereld verbeteren, evenals de relatie tussen leerling en leraar en de motivatie van de leerlingen.

Gezocht

Leraren die met hun leerlingen mee willen doen aan een pilot om OnzeLes verder vorm te geven. Investeerders, feedbacktrainers en softwareontwikkelaars om een ondersteunende app te ontwikkelen.

Verdieping
Referenties

[1] Uit onze verkennende gesprekken tijdens de ontwikkeling van OnzeLes blijkt dat feedbackmomenten niet (structureel) worden ingelast, dat de gestelde vragen niet aansluiten op de belevingswereld van leerlingen of dat resultaten niet worden teruggekoppeld aan de leerlingen. Verder vrezen veel leraren de kritiek van puberende leerlingen.

[2] GADELLA, N., HEESWIJK, I., HENDRIKS, S., SCHAAPVELD, A., SEPPELWOOLDE, A., VERMEULEN, M., VREUGENHIL, A.(2012). Mondelinge feedback en leerlingmotivatie in de klas. ; POERTNER S., MASSETTI M.K. (1996). The Art of Giving and Receiving Feedback. VAN DER KOOI, A. (2015) ; Leerlingenfeedback op de basisschool, Nivoz Forum.

[3] Centraal Bureau voor de Statistiek, 2015. Schatting leerling-populatie op basis van CBS-gegevens over primair en voortgezet onderwijs. Database te raadplegen via: www.cbs.nl