EINDRAPPORT 2015

Leer Wijzer: 10 oplossingen voor het leren van de toekomst

Contactpersoon

Job Kahmann

j.kahmann@nationale-denktank.nl

Deze tekst is gepubliceerd op 7 december 2015. Sindsdien is de Make & Meet Challenge volop in ontwikkeling. Meer weten over de huidige stand van zaken van deze oplossing? Mail Job Kahmann!

Het Eindrapport 2015 offline lezen?

MAKE & MEET CHALLENGE

3 september 2017. Khaled en Yara zitten op de fiets vanuit Schiebroek naar het centrum van Rotterdam. Ze kennen elkaar sinds hun eerste deelname aan de Make & Meet Challenge 2016. Toen ze zich daar een jaar geleden voor aanmeldden, hadden ze nooit gedacht dat het zó leuk zou zijn. Dit jaar doen ze weer mee en worden ze zelfs assistent-coach van twee nieuwe teams! Khaled en Yara blikken terug op de spannende selectieperiode: omdat zij dit keer coach wilden worden, was die selectie extra streng. Khaled wilde de kans om coach te worden niet laten lopen, want de opdrachten zijn dit jaar speciaal ontworpen door een high-techbedrijf in Eindhoven, en Khaled gaat na de middelbare school zeker een technische opleiding doen. Hij is blij dat hij en Yara er allebei weer bij zijn!

Illustraties6

Aanleiding

In de grote steden is 42% van de basisscholen ‘zwart.’[1] Daarnaast bestaan er tussen scholen grote verschillen in het aantal buitenschoolse activiteiten per leerling.[2] Als aanvullende activiteit én om leerlingen van diverse achtergronden toch te laten samenwerken, wordt de Make & Meet Challenge (M&MC) georganiseerd.

Oplossing

De M&MC is een landelijke wedstrijd (in bijv. LEGO robotica, dans of toneel), voor teams die zijn samengesteld uit leerlingen met diverse achtergronden. De organisatie werkt samen met bibliotheken om leerlingen te werven en selecteren.[3] Teams werken tijdens een intensieve periode van negen maanden naar de landelijke finale toe. Een pilot zou een groep van tien tot twintig teams (honderd tot tweehonderd kinderen) kunnen bedienen. Bij landelijke samenwerking kan een groep van vierduizend leerlingen per jaar bereikt worden.[4]

Impact

Het samenwerken aan een gezamenlijk doel neemt vooroordelen tussen bevolkingsgroepen weg en maakt vriendschap mogelijk.[5] Daarnaast zorgt een rijke leeromgeving buiten school voor een sterke en brede ontwikkeling van alle leerlingen.

Gezocht

Bibliotheken en scholen die werving en selectie op zich nemen, ruimte beschikbaar stellen en coaches leveren. Een partner die een uitdagend programma verzorgt en materiële steun biedt, een partner die op grote schaal begeleiding realiseert en een fonds dat het salaris van de organisatoren wil vergoeden (1 fte: pilot, 3 fte: landelijke challenge).

Referenties

[1] Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen. Leerlingen, basisscholen en hun buurt (2007) Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Een ‘zwarte’ school heeft in deze definitie meer dan 70% leerlingen van niet-westerse afkomst.

[2] De Nationale DenkTank. (2015) Samenvatting Analysefase, beschikbaar via website NDT. Op scholen met een gemiddeld lage sociaaleconomische status meldde 50% van de ondervraagde leerlingen (n=75) geen enkele buitenschoolse activiteit (sportief of cultureel), tegenover slechts 8% van de scholieren (n=76) op scholen met een gemiddeld hoge sociaaleconomische status.

[3] Persbericht CBS: Steeds meer jongeren lid van de bibliotheek, augustus 2015. Landelijk is het aantal leden onder de 18 jaar sinds 2005 met 238.000 gestegen naar 2.238.000 (groei van 10%) en het aantal lidmaatschappen beslaat 60% van de totale doelgroep. Een jeugdlid leent gemiddeld 23 boeken per jaar.

[4] Dit is het aantal leerlingen dat jaarlijks aan de First Lego League meedoet, een vergelijkbaar initiatief met een open inschrijving.

[5] ALLPORT, W. G. (1954) The Nature of Prejudice. Cambridge, MA: Addison-Wesley. PETTIGREW T.F., TROPP L.R. (2000) ‘Does Intergroup Contact Reduce Prejudice? Recent Meta-Analytic Findings’, in OSKAMP, S. (ed.) Reducing Prejudice and Discrimination, pp. 93–114. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.