EINDRAPPORT 2015

Leer Wijzer: 10 oplossingen voor het leren van de toekomst

Contactpersoon

Richard van den Berg

r.vandenberg@nationale-denktank.nl

Deze tekst is gepubliceerd op 7 december 2015. Sindsdien is Lerenderwijs volop in ontwikkeling. Meer weten over de huidige stand van zaken van deze oplossing? Mail Richard van den Berg!

Het Eindrapport 2015 offline lezen?

LERENDERWIJS

2 juni 2017. Meneer Jorritsma overlegt met mevrouw Willems. Afgelopen jaar zijn ze gestart met een programma op school, om in hun lessen meer aandacht te geven aan persoonsvorming en socialisatie. Dat is nog best lastig, want het betekent lesgeven met een andere mindset. De afgelopen weken onderzochten zijn leerlingen vanuit het perspectief van een andere planeet de aarde. Eva en haar team waren bewoners van Venus, een planeet zonder water. Het viel Eva op dat er op aarde wel erg Roekeloos met water wordt omgegaan. Op Venus zouden ze dat vreemd vinden. Na afloop bedenkt Eva dat zij graag verder wil nadenken over duurzaam watergebruik. Dit inzicht kan zij mooi meenemen in haar leerling-ouder-leraargesprek over haar vervolgopleiding. Welke dat wordt? Eva weet het nog niet, maar zij ziet het keuzemoment vol vertrouwen tegemoet.

Illustraties10

Aanleiding

Het onderwijs focust onterecht eenzijdig op ‘holle’ kennisoverdracht. Kinderen in staat stellen zich persoonlijk te verbinden aan leerstof en hun eigen plek te vinden in de samenleving, blijven onderbelichte kwesties. Steeds meer signalen duiden op negatieve gevolgen hiervan. Zo piekert één op de vijf kinderen te veel. Ze ervaren prestatiedruk, hebben hoge verwachtingen van zichzelf en mogen niet ‘falen’.[1] Hoewel meerdere partijen pleiten voor meer aandacht voor persoonsvorming en socialisatie in onderwijs, is grootschalige verandering uitgebleven.[2]

Oplossing

LerenderWijs brengt een groep – zie ook het pamflet onderaan deze pagina – van twaalf tot vijftien maatschappelijke spelers, waaronder leraren en onderwijsonderzoekers, eens per twee maanden samen. Deze coalitie onderneemt actie op het gebied van de school- en lespraktijk, lerarenopleidingen en maatschappelijke bewustwording. Startpunt is een pilot, met een hervormingsprogramma op vijf scholen, die de taakopvatting van leraren en de lesinvulling verruimt.

Impact

Over twee jaar maken persoonsvorming en socialisatie integraal deel uit van  de lespraktijk en is het curriculum van de lerarenopleiding blijvend veranderd. Leerlingen worden, door het onderwijs, zelf- en omgevingsbewuster en kunnen met meer (zelf)vertrouwen omgaan met veranderingen.

Gezocht

Maatschappelijke partners die dit gedachtegoed delen en actie willen ondernemen op de genoemde punten.

Verdieping

Uitgebreidere informatie over deze oplossing vindt u in dit pamflet.

Referenties

[1] OBDEIJN, L.; OTTENS, A. (2015) Amsterdamse jongeren piekeren te veel. Het Parool. 21 oktober. Beschikbaar via: http://www.parool.nl.

[2] Onderwijsraad. (2013) Een smalle kijk op onderwijskwaliteit. Beschikbaar via: www.onderwijsraad.nl.