EINDRAPPORT 2013

Uitgedokterd: 10 oplossingen voor veerkrachtszorg

Contactpersoon

Johanneke Tummers
j.tummers@nationale-denktank.nl

Publicatiedatum: 11 november 2013

Het Eindrapport 2013 op papier of als PDF?

HEALTH IMPACT BONDS

Juni 2018: De investeerders die als eerste een Health Impact Bond (HIB) afsloten, krijgen hun inleg plus rendement terug. De investeerders hebben geld vrijgemaakt voor een interventie om het aantal valincidenten onder ouderen in Amsterdam te verminderen. Deze interventie blijkt te werken, waardoor ouderen gezonder blijven en de zorgkosten dalen. Uit de bespaarde zorgkosten kunnen de zorgverzekeraars de financiers terug betalen.

Bij HIBs zijn de financiële prikkels gericht op de optimale oplossing, in plaats van meer productie. Opdrachtgevers plaatsen een opdracht en beloven een aandeel in de beoogde besparingen aan investeerders. Samen met enkele partners start de Denk- Tank een innovatienetwerk waarin mogelijke oplossingen van kandidaat-uitvoerders verder worden ontwikkeld. De beste ideeën komen in aanmerking voor een Health Impact Bond.

Aanleiding

Overheden en zorgverzekeraars investeren weinig in innovatie en preventie omdat de baten hiervan pas op lange termijn zichtbaar zijn en ze niet altijd bij de investerende partij terecht komen.34 Zonde, want investeringen in preventie en innovatie kunnen op langere termijn grote gezondheids- en productiviteitswinst opleveren.35, 36

9.HealthImpactBonds

Impact

HIBs stellen opdrachtgevers, zoals overheden, gemeentes en zorgverzekeraars, in staat preventieve en innovatieve maatregelen te nemen zonder financieel risico te lopen. Ze maken uiteenlopende en sectoroverstijgende interventies mogelijk, waarvan de baten pas na meerdere jaren zichtbaar zijn. Uiteindelijk stimuleert de private sector de zorgsector om efficiënter te werken.

Gezocht

Platform Society Impact, zorginnovatienetwerk VitaValley en de Nationale DenkTank nodigen opdrachtgevers, investeerders en partijen die oplossingen aandragen uit voor de eerste brainstormsessie over HIBs in februari 2014. Geschikte projecten lossen zorgproblemen op, hebben hogere baten dan kosten, sorteren meetbaar effect binnen één tot vier jaar en worden nu niet uitgevoerd wegens gebrek aan financiering.

Verdieping

Download de PDF met de verdieping van deze oplossing

Referenties

34 Polder, J.J. en J.P. Mackenbach,  De achterstand inlopen: preventieve gezondheidszorg behoeft financiële inhaalslag, Medisch Contact 62 (2007) p. 828-831
35 RIVM, Nationaal Kompas Volksgezondheid, Wat is de effectiviteit van preventie?, 26 september 2013 en www.nationaalkompas.nl/preventie/ wat-is-de-effectiviteit-van-preventienieuw, 7 november 2013
36 Houtman, I., e.a., TNO-rapport, Waarom werkgevers bewezen effectieve maatregelen wel of niet nemen, 2 augustus 2012