EINDRAPPORT 2013

Uitgedokterd: 10 oplossingen voor veerkrachtszorg

Contactpersoon

Laurens Krüger
l.kruger@nationale-denktank.nl

Publicatiedatum: 11 november 2013

Het Eindrapport 2013 op papier of als PDF?

GETRAPT PENSIOEN

November 2025: Verschillende ministeries, pensioenfondsen, werkgevers- en werknemersorganisaties zijn er samen in geslaagd om de wens van werkend Nederland in vervulling te laten gaan: 90 procent van de ouderen gaat inmiddels met Getrapt Pensioen. Dit wil zeggen dat deze mensen stapsgewijs minder gaan werken, waardoor de stap van voltijdsbaan naar pensionering niet abrupt verloopt. Dat verzacht het schokeffect van een abrupt pensioen en vermindert daaraan gerelateerde gezondheidsklachten. Bovendien kunnen ouderen zich beter voorbereiden op de invulling van hun oude dag. Het Getrapt Pensioen verschilt van andere modellen met gefaseerde uittreding (bijvoorbeeld prepensioen of flexibel pensioen) doordat het stelsel urenneutraal is ingericht: mensen werken niet meer of minder dan in het huidige systeem.

Aanleiding

De meeste mensen stoppen in één keer volledig met werken. Uit recent Brits onderzoek blijkt dat abrupte pensionering een aantal negatieve gezondheidseffecten heeft.37 Daarnaast kan de abrupte overgang naar niet werken ook tot eenzaamheid leiden omdat een belangrijk gedeelte van het sociale netwerk wegvalt. Dit schokeffect wordt ook wel retirement shock genoemd.37

Impact

In 2025 zijn het pensioenstelsel en de maatschappij zodanig georganiseerd dat de meerderheid van de Nederlanders met Getrapt Pensioen kan gaan. Ouderen blijven zowel lichamelijk als sociaal langer actief. Dat leidt tot een grotere veerkracht. Ouderen die langer actief blijven, ervaren een grotere zingeving en hebben minder zorg nodig; zij hebben 39 procent minder kans op het hebben van ten minste één gediagnosticeerde gezondheidsklacht en 29 procent minder kans op een klinische depressie.38

Gezocht
  • Ambassadeurs vanuit belangengroepen (zoals werkgeversorganisaties) om Getrapt Pensioen op de maatschappelijke agenda te zetten;
  • Sponsors, mede-organisatoren en deelnemers voor een openbaar debat;
  • Journalisten die opinieartikelen schrijven en kranten die de ar tikelen plaatsen;
  • Een nationaal instituut, zoals de SER, om een haalbaarheidsstudie uit te voeren.

10.GetraptPensioen

Video
Verdieping

Download de PDF met de verdieping van deze oplossing

Referenties

37 Sahlgren, G.H., Work longer, live  healthier, IEA Discussion Paper, No. 46, mei 2013
38 Ceelen, M.G.L. , Gefaseerde uittreding, Universiteit van Tilburg / Competence Centre for Pension Research, 2008