EINDRAPPORT 2013

Uitgedokterd: 10 oplossingen voor veerkrachtszorg

Contactpersoon

Laurens Krüger
l.kruger@nationale-denktank.nl

Publicatiedatum: 11 november 2013

Het Eindrapport 2013 op papier of als PDF?

GEDEELTELIJK EIGEN RISICO

Februari 2014: Er worden Kamervragen  gesteld over het vervangen van het verplichte eigen risico van de basiszorgverzekering door het Gedeeltelijk Eigen Risico. Verzekerde en verzekeraar betalen allebei een  deel van de eerste zorgkosten.

Over de eerste 1000 euro zorgkosten betaalt de verzekerde 36 procent zelf. De zorgverzekeraar dekt de rest van de kosten. De maximale hoogte van het eigen risico blijft zo 360 euro.

Met het Gedeeltelijk Eigen Risico blijven verzekerden langer meebetalen aan hun zorgkosten. Ze kiezen hierdoor bewuster voor zorg die ze echt nodig hebben, nemen de regie meer in eigen hand en maken uiteindelijk minder gebruik van de gezondheidszorg. Deze daling in zorggebruik kan de extra kosten voor de zorgverzekeraar compenseren.

Aanleiding

In 2014 is er in Nederland een verplicht eigen risico van 360 euro voor de basiszorgverzekering. Ruim de helft van de Nederlanders maakt meer kosten dan dit eigen risico.9 Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van kostenbewustzijn van het zorggebruik ná het volmaken van het eigen risico.10

1.GedeeltelijkEigenRisico

Impact

In 2008 is het eigen risico ingevoerd. Dit heeft een gedragsverandering teweeggebracht, waardoor de totale zorgkosten naar schatting zijn gedaald met 2 tot 7 procent.10 Een Amerikaans experiment heeft uitgewezen dat ook een Gedeeltelijk Eigen Risico een drukkend effect heeft op de zorgkosten, terwijl de gezondheid van de populatie gelijk blijft.11 Als er nogmaals eenzelfde effect als het huidige verplichte eigen risico bewerkstelligd kan worden, kan het Gedeeltelijk Eigen Risico circa 500 miljoen euro per jaar besparen.

Gezocht

Zorgverzekeraars en beleidsmakers die graag meedenken over de uitwerking van het systeem. Enerzijds om de kosten te berekenen, anderzijds om een pilot op te zetten om het gedragseffect te peilen.

Aanvullende informatie

Download de PDF met de aanvullende informatie van deze oplossing

Referenties

9 Vektis, Zorgthermometer. Verzekerden in Beweging, Jaargang 18, 2013, p. 14

10 Ecorys, Evaluatie naar het verplicht eigen risico. Eindrapport, 2011, p. 10

11 Newhouse, J.P. e.a., Some interim results form a controlled trial of cost sharing in health insurance (N= 7.791), Santa Monica 1982, p. 16