EINDRAPPORT 2015

Leer Wijzer: 10 oplossingen voor het leren van de toekomst

Contactpersoon

Jonas Voorzanger

j.voorzanger@nationale-denktank.nl

Deze tekst is gepubliceerd op 7 december 2015. Sindsdien is FlipFilm volop in ontwikkeling. Meer weten over de huidige stand van zaken van deze oplossing? Mail Jonas!

Het Eindrapport 2015 offline lezen?

FLIPFILM

22 januari 2017. Natuurkundelerares Lena denkt na over de lessen die zij komende week gaat geven. Zij scrollt door het curriculumoverzicht op FlipFilm en bekijkt welke video’s beschikbaar zijn voor quantummechanica. Zij selecteert de video die haar collega’s het beste vinden en stuurt deze naar haar leerlingen om thuis te bekijken. Lena kan daardoor de tijd die zij eerst besteedde aan klassikale uitleg, nu besteden aan persoonlijke aandacht in de klas en hulp bij verwerkingsopdrachten. Woensdagmiddag heeft Lena vrij om aan eigen lesmateriaal te werken. Zij besluit om een video over kernfusie te maken, het onderwerp van haar scriptie. Leerlingen in heel Nederland kunnen door FlipFilm haar enthousiaste uitleg zien.

Illustraties3

Aanleiding

Klassikale uitleg gevolgd door individueel huiswerk is inefficiënt, want juist bij het verwerken van nieuwe kennis hebben leerlingen behoefte aan interactie en begeleiding. Indien leerlingen thuis videolessen bekijken, kan de lestijd gebruikt worden door leerlingen om in groepjes verwerkingsopdrachten te maken, begeleid door de leraar. Deze onderwijsvorm, flipping the classroom, is effectief, maar wordt helaas weinig toegepast.[1] De belangrijkste barrière is dat geschikte lesvideo’s nu moeilijk vindbaar zijn.

Oplossing

FlipFilm is een online platform waar alle leerdoelen binnen een curriculum, overzichtelijk in een netwerk zijn weergegeven. Alle lesvideo’s op FlipFilm zijn gekoppeld aan een leerdoel en voorzien van een betrouwbare kwaliteitsbeoordeling.

Impact

FlipFilm zorgt ervoor dat docenten in heel Nederland hun krachten kunnen bundelen en daardoor tijd overhouden voor persoonlijke aandacht in de klas. Daarnaast stelt FlipFilm leerlingen in staat om video’s te bekijken die aansluiten bij hun eigen leerstijl, waardoor leren leuker wordt.

Gezocht

Makers van goede lesvideo’s, partijen die kunnen ondersteunen met het netwerk van leerdoelen en partijen die het online platform kunnen bouwen en onderhouden.

Referenties

[1] BISHOP, J.L., VERLEGER, M.A.(2013, June). The flipped classroom: A survey of the research, ASEE National Conference Proceedings, Atlanta, GA.