EINDRAPPORT 2012

Oplossingen voor een duurzamere voedselketen

De huidige consumptie en productie van voedsel leidt tot uitputting van grondstoffen, het aantasten van ecosystemen en de afname van biodiversiteit

Bekijk hier het eindrapport!

THEMA 2012: DUURZAAMHEID IN DE VOEDSELKETEN

De Nationale DenkTank 2012 onderzocht hoe Nederland meer duurzame oplossingen in de voedselketen kan realiseren, op een manier die economisch haalbaar is en welke partijen daarbij het voortouw moeten nemen.

Bekijk de eindresultaten en de krant van de Nationale DenkTank 2012.

De DenkTank keek in het bijzonder naar vier sub-thema’s:

 • Nieuw leven voor kromme komkommers en rotte appel

  – hoe benutten we beter reststromen en genereren we waarde uit wat nu nog afval is?

 • Biologisch vlees of plofkip

  – wat is een duurzaam handelingsperspectief en wat betekent dat voor de pluimveesector?

 • Duurzame soja

  – wat is nodig voor duurzame soja? Of zijn er duurzamere alternatieven voor onze eiwitvoorziening?

 • Pizza! Gemakkelijke één-persoons maaltijden

  – hoe kunnen we samengestelde producten duurzaam maken?

Waarom dit thema?

De huidige consumptie en productie van voedsel leidt tot uitputting van grondstoffen, het aantasten van ecosystemen en de afname van biodiversiteit. Daarnaast wordt verwacht dat de wereldbevolking zal groeien van 7 tot 9 miljard in 2050. Met meer mensen is meer voedsel nodig, dit betekent een nog grotere druk op de voedselketen in de toekomst.

Het is van essentieel belang dat we de voedselketen zo duurzaam mogelijk inrichten. In Nederland is een breed draagvlak voor een duurzamere voedselketen. Op dit moment bestaat er nog niet altijd overeenstemming over de concrete invulling daarvan. Efficiënte en effectieve producten en processen sluiten niet altijd aan bij de perceptie en verwachting van burgers op het gebied van duurzaamheid.

Belangrijke aspecten die in de verkennende gesprekken van de Nationale DenkTank naar voren komen zijn de behoefte aan een gedragen en eenduidige basis en definitie van duurzaamheid, het doorbreken van ingebouwde veronderstellingen, een grotere valorisatie van kennis en het vergroten van awareness ten aanzien van de problematiek in de maatschappij.

Stakeholders verlangen naar een vernieuwende blik op deze dynamische problematiek. Door het concept en de aanpak van de Nationale DenkTank is zij zeer geschikt om deze vernieuwende blik mee vorm te geven.