EINDRAPPORT 2011

Maak werk van de toekomst: 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt

De noodzaak om de Nederlandse arbeidsmarkt te veranderen is dringend

Bekijk hier het rapport!

Download de krant van 2011

Denktank 2011 in video

THEMA 2011: HET WERKEN VAN DE TOEKOMST

De noodzaak om de Nederlandse arbeidsmarkt te veranderen is dringend. De komende jaren zal het tekort aan arbeidskracht in sommige sectoren voor grote uitdagingen zorgen. Het VNO-NCW becijferde recent een tekort van zeker 250.000 arbeidskrachten bij een gematigde economische groei, terwijl volgens berekeningen van het UWV het aantal vacatures in de zorg jaarlijks met ruim twintigduizend zal toenemen. Dit arbeidstekort heeft directe gevolgen voor de zorgkwaliteit en kan lange wachttijden veroorzaken. Tegelijkertijd stellen nieuwe generaties werknemers andere eisen aan de arbeidsorganisatie en –omstandigheden. Werkgevers zullen zich moeten aanpassen om te kunnen voldoen aan zowel de behoeftes van de markt, als aan die van de nieuwe werknemers.

De onderzoeksvraag van de DenkTank 2011 luidde: Hoe kunnen we in Nederland een vernieuwing in arbeidsorganisatie, arbeidsrelaties en werkomgeving tot stand brengen zodanig dat: organisaties beter presteren; werknemers in alle levensfasen meer gemotiveerd zijn en talent beter benut en duurzaam inzetbaar wordt?

DT2011-e1313500408233